yardım-lazım

  1. S

    Manuel SQL'i

    Arkadaşlar sqlmap OR NOT operatörü ile bir injection tespit etti , ben bu zaafiyeti manuel ele almak istiyorum örnek payloadım nasıl olması gerektiğine dair yardımınızı talep ediyorum dbms = mssql veri çekmek için kullandıgım bir payload %’ OR NOT SELECT * FROM sayılar WHERE sayı=‘2’ OR 1=1...
Üst