Linux Load-Time Function Hooking

Linux Load-Time Function Hooking​

Uzun bir süreden sonra bloguma yazı yazıyorum. 2019’un ilk blog yazısı olacak umarım yazıyı beğenirsiniz.

Öncelikle işi fazla komplekste itmeden size başlıktaki bazı terimleri açıklayarak başlamak istiyorum.
 • Load-Time : Bir yazılım çalışmaya başlamadan önce bir yüklenme zamanı vardır. Program tam olarak çalışabilir hale gelene kadar gereksinimlerini kendine yükler örneğin (Libraries, Memory Regions)
 • Function Hooking : Yazılım içerisinde verilen bir fonksiyonu sahte bir fonksiyonla değiştirmek, düzenlemek.
Anlamakta biraz zorlandıysanız hiç problem değil ileri de bu terimleri daha da detaylı inceleyeceğiz.

Bir yazılımın kullandığı syscalları görmek​

Yazılım içerisinde kullanılan sistem çağrılarını(syscalls) görmek için linuxta çoğunluk tarafından kullanılan strace binarysini kullanabilirsiniz. strace çalıştıktan sonra örnek bir çıktı :
Kod:
remnux@remnux:~/hoq$ strace ./ornek
execve("./ornek", ["./ornek"], [/* 53 vars */]) = 0
brk(0)                 = 0x61f000
access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)   = -1 ENOENT (No such file or directory)
mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f8786da4000
access("/etc/ld.so.preload", R_OK)   = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=108273, ...}) = 0
mmap(NULL, 108273, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7f8786d89000
close(3)                = 0
access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)   = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\320\37\2\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=1840928, ...}) = 0
mmap(NULL, 3949248, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f87867bf000
mprotect(0x7f878697a000, 2093056, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f8786b79000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1ba000) = 0x7f8786b79000
mmap(0x7f8786b7f000, 17088, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f8786b7f000
close(3)                = 0
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f8786d88000
mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f8786d86000
arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x7f8786d86740) = 0
mprotect(0x7f8786b79000, 16384, PROT_READ) = 0
mprotect(0x600000, 4096, PROT_READ)   = 0
mprotect(0x7f8786da6000, 4096, PROT_READ) = 0
munmap(0x7f8786d89000, 108273)     = 0
fstat(1, {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(136, 2), ...}) = 0
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f8786da3000
write(1, "Hello world !\n", 14Hello world !
)     = 14
exit_group(14)             = ?
+++ exited with 14 +++

Başlangıç​

Şimdi linuxu açıp aşşağıda bulunan kodu derlediğimizi var sayıyorum :
Kod:
#include <stdio.h>

int main(){

 puts("Hello world !");

}
Derleme : gcc ornek.c -o ornek

Şimdi bizim yapacağımız şey bu puts fonksiyonunu çalışma zamanında(load-time) verdiğimiz sahte puts ile değiştirmek. Böylelikle programda yazan fonksiyon değil bizim yazdığımız fonksiyon çalışıcak.

Fonksiyonu hook etmek için gerekli kütüphanenin yazılması​

Kütüphanelerimizi ekleyerek başlayalım :
Kod:
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <dlfcn.h>
Sonra hangi fonksiyonu hooklayacağımızı belirleyelim :
Kod:
int puts(const char *message) {


}
Burada verilen fonksiyon ve parametreler çok önemli hook edeceğiniz fonksiyonun parametresini ve tipini vermemiz gerek.

Sonrasında orjinal fonksiyonun sahtesini oluşturmamız gerekiyor.
Kod:
int (*new_puts)(const char *message);
Ve meşhur dlsym fonksiyonuna geldik. Başta eklediğim dlfcn.h library’sinden gelen bu küçük ama işlevi Function hooking’de çok büyük olan bu fonksiyonu anlatmaya başlayalım
Kod:
new_puts = dlsym(RTLD_NEXT, "puts");
Bu fonksiyon iki adet argüman alıyor. Bunlardan ilki olan RTLD_NEXT enum’u dynamic loader API kısmına 2. argüman ile bağlantılı bir sonraki örneğe dönmesini söylüyor. Son argüman ise dönülecek örneğin ismini istiyor ve buda bizim yerine sahtesini koyacağımız puts fonksiyonu.

Ve son olarak :
Kod:
return new_puts("Hooked Message");
İle kütüphanemizi yazıyoruz ve libornek.c adıyla kaydediyoruz. Şimdi sıra geldi bu kütüphaneyi oyunda asıl yeri alan LD_PRELOAD ortam değişkenine(enviroment variable) atamaya.

Ondan öncesinde tüm bu kütüphanenin bütün kodlarını isteyen olursa : Pastebin

Burada ki pastebin linkinden ulaşabilir bu yukarıda anlatılan tüm kodların birleşimine.

Kütüphanenin derlenmesi ve LD_PRELOAD’a aktarılması​

Temiz bir şekilde derlemek için alttaki gcc parametreleriyle beraber kullanmamız gerekiyor.
Kod:
gcc libornek.c -o libornek.so -fPIC -shared -ldl -D_GNU_SOURCE
Derlemeden sonra klasörünüze libornek.so adında bir kütüphane eklenecektir.

Şimdi bu yazdığımız kütüphaneyi LD_PRELOAD ortam değişkenine atıp önceden yazdığımız ornek.c yazılımını manipule etmemiz için alttaki komut satırında gerçekleştirdiğim işlemi yapınız.
Kod:
remnux@remnux:~/hoq$ ls
libornek.c libornek.so ornek ornek.c
remnux@remnux:~/hoq$ pwd
/home/remnux/hoq
remnux@remnux:~/hoq$ export LD_PRELOAD="/home/remnux/hoq/libornek.so"
Export ile LD_PRELOAD ortam değişkenine kütüphanemizi aktardığımıza göre bu ortam değişkeninin ne olduğundan bahsedebiliriz.

Bu ortam değişkeni yani enviroment variablesi linux içerisinde çoook meşhurdur. Hani bahsetmiştik ya bir yazılım çalıştırdığımız da o yazılım önce (Library, Memory Regions) gibi bölümleri yükler diye.

İşte bu LD_PRELOAD ortam değişkeni çalışan yazılımın başladığı anda bizim verdiğimiz kütüphaneyi içine almasını sağlıyor böyleliklede yazılımları manipule edebiliyoruz.

LD_PRELOAD değişkenine kütüphanemiz atanmadan önce ornek.c :

Pastebin

Atandıktan sonra :

Pastebin

Aradaki farkı incelersek görebiliriz ki :
Kod:
0x7ffff7bd8000   0x7ffff7bd9000   0x1000    0x0 /home/remnux/hoq/libornek.so
LD_PRELOAD ortam değişkenine libornek.so atandıktan sonra ornek.c yazılımı içerisinede her çalışmada enjekte oluyor.

THE END​

Tüm bu olanlardan öncesi ve sonrasında ne değiştiğini görmek istersek şayet :

ornek.c
Kod:
#include <stdio.h>

int main(){

 puts("Hello world !");

}
Burada puts “Hello World” yazdır demesine rağmen içerisine enjekte ettiğimiz kütüphane bunu manipule ediyor ve biz bunu çalıştırmak istediğimiz de “Hello World” yerine oluşturduğumuz libornek.c kütüphanesinde yaptığımız manipule teknikleri ile eklediğimiz “Yeni Mesaj” çıktısı geliyor.

Öncesi :
Kod:
remnux@remnux:~/hoq$ ./ornek
Hello world !
remnux@remnux:~/hoq$
Function hooking işlemini yazdığımız kütüphaneyi LD_PRELOAD ‘a attıktan sonrası:
Kod:
remnux@remnux:~/hoq$ export LD_PRELOAD="/home/remnux/hoq/libornek.so"
remnux@remnux:~/hoq$ ./ornek
Yeni mesaj
remnux@remnux:~/hoq$
Umarım yazıyı beğenmişsinizdir ve açıklayabilmişimdir Function Hooking , Load-Time , LD_PRELOAD vs… gibi terimleri. İyi günler.
 
Üst