Stack Canary Bypass

Yazımıza geçmeden önce ben videodan daha iyi öğrenirim diyen arkadaşlar için youtube’da çektiğim videoya alalım sizleri : Video

Merhaba arkadaşlar bu blogum da sizlere standart güvenlik önlemlerinden biri olan Stack Canary yani bir diğer adı ile de Stack Cookie ‘sinin nasıl bypass edileceğinden bahsedeceğim. Kafanız da güvenlik önemleri terimine ait bir yapı olmuşması için çoğumuzun bildiği bir kaç güvenlik önleminin ismini vererek yazıma başlamak istiyorum. ASLR, NX, RELRO, SafeSEH, DEP ve benzerleri… “Stack Canary” gibi güvenlik önlemleridir. Derleyiciniz ile bunları belirleyip işleme geçirebilirsiniz. Ya da işletim sisteminizi bunu otomatik belirlemesi için ayarlaya bilirsiniz.

Güvenlik Önlemlerinden kısa bahsedelim​

Güvenlik zafiyetlerinin sömürgesini bir az da olsa engellemek için vardırlar. Zafiyetler içerisinden en çok bilineni “Buffer Overflow” dur. Birazdan bahsedeceğimiz Stack Canary ‘nin bize Buffer Overflow zafiyetini kullanmamamız için ne gibi engellerde bulunduğunu anlatmaya başladığımız da daha iyi kavrayacaksınızdır güvenlik önlemlerinin neler olduklarını.

Stack Canary Nedir ?​

Stack Canary yazılım başlamadan önce yazılımın en üstünde EBP registerine aktarılmaya hazır 32 bit ise GS 64 bit ise FS flaglerinde rastegele oluşturulmuş bir değer saklar. Ve programın sonunda da bu değer hala aynımı diye test eder. Aşşağıda ki küçük python kodu bunu daha basit açıklayabilir.
Kod:
from random import randint
cookie = randint(100, 100000)

cookie_backup = cookie

if cookie != cookie_backup:
 print("*** Stack Smash Detected ***")
 exit(0)
else:
 devametbeklemeyapma()
Yukarıda ki kodu anlamayanlar varsa basitçe anlatayım. 100 ile 100000 arasında rastgele bir sayı üretiyor ve bu ürettiğiyi sayıyı cookie değişkenine aktarıyor ve bu cookie değişkenini saklamak için cookie_backup değişkenine atıyor ve eğer bu cookie değişkeninin değeri programın sonunda aynı değil ise “Stack Smash Detected” outputunu verip programdan çıkış yapıyor. Aynı ise normal bir şekilde programa kışına devam ediyor. Stack Canary basit bir şekilde bu işi yapıyor.

Eğer programın başında verilen cookie değeri değiştirildiyse programdan çıkış yapıyor. Aynı ise normal devam ediyor. Peki ya buffer overflowu engelleyen durum ne ? O kısımada birazdan geleceğiz.

Stack Canary bizleri bulunan buffer alanının üzerine yazıp geçmekten alı koyan güvenlik önlemlerinden biridir. Bunun yapısını anlatmak için varsayalım ki aşşağıdaki gibi bir 64 bytelık buffer alanımız var.
Kod:
char buffer[64];
Ve bu buffer alanı dışardan gelen bir veriyi strcpy fonksiyonu ile buffer alanının içerisine aktarıyor.
Kod:
strcpy(buffer, argv[1]);
Normal bir programın akışını Buffer Overflow zafiyeti ile terse kullandığımız da normal olarak 64 byte’ın üzerinde bir değer yazacağımızdan alanı delip geçeceğizdir ve stack içerisinde değişkenlere, adreslere ve benzerlerine yazacak hale geleceğizdir. En önemlisi de EIP registerinin üzerine yazmak ve return adresini kontrol edip programa kışını yönlendirmek. Fakat Stack Canary ‘nin Cookie ‘leri bize engel olacağından Buffer Overflow zafiyetini kullanamayacağızdır.

Ve unutmayalım ki Cookie ‘ler dinamiktir aynı değillerdir her program çalıştığın da farklı bir değer alırlar.

Stack içerisin de normal bir programın ve Stack Canary güvenlik önleminin etkin olduğu programın görüntüsü :

Normal :
Kod:
-------------------
|         |
| Buffer     |
|------------------
| Saved EIP |
-------------------
| Saved EBP |
|------------------
| Return Address |
 ------------------
Stack Canary :
Kod:
-------------------
|         |
| Buffer     |
|         |
|------------------
| Cookie     |
|------------------
| Saved EIP   |
-------------------
| Saved EBP   |
-------------------
| __stack_chk_fail@plt |
|------------------
| Return Address |
 ------------------

Ortamımızı hazırlayalım​

Aşşağıda ki kaynak kodu indirelim ve belirtilen opsiyonlar ile derliyelim. Sonra da ASLR ‘yi devre dışı bırakalım.

Örnek Buffer Overflow

gcc -Wl,-z,norelro -z execstack -no-pie canary.c -o canary

ASLR ‘yi disable etmek için bu command line kodu kullanalım :
Kod:
echo 0 | sudo tee /proc/sys/kernel/randomize_va_space

Yavaştan analize başlayalım ve stack canary’i daha iyi anlayalım​

Yukarıdakileri yaptıktan sonra programı aşşağıda ki gibi çalıştıralım ve çıkacak sonuca bakalım :
Kod:
root@ubuntu:~# ./canary AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
*** stack smashing detected ***: <unknown> terminated
Aborted (core dumped)
Buffer alanımız 64 olduğu için 64’ten daha büyük bir byte sayısı verdiğimiz de program crash oluyor fakat bu normal bir crash değil. Normal de hatırlarsanız Segmentation fault çıktısını alıyorduk.

Bu sefer “Stack Smashing Detected” Çıktısını aldık. Bu bizim Stack Canary ‘mizin güvenlik önlemi. Şimdi assembly içerisinde biraz daha detaylı inceleyelim :

Disassemble Edilmiş ./canary

Yukarıda ki fotorafa girdiğimiz de normal bir program akışı dışın da programın içerisinde bulunan bir kaç kod parçacığı görebiliyoruz. Bunlardan biri :
Kod:
0x0000000000401151 <+15>:  mov  rax,QWORD PTR fs:0x28
0x000000000040115a <+24>:  mov  QWORD PTR [rbp-0x8],rax
Bir diğeri ise :
Kod:
0x0000000000401190 <+78>:  mov  rcx,QWORD PTR [rbp-0x8]
0x0000000000401194 <+82>:  xor  rcx,QWORD PTR fs:0x28
0x000000000040119d <+91>:  je   0x4011a4 <main+98>
0x000000000040119f <+93>:  call  0x401040 <__stack_chk_fail@plt>
Başta yazdığımız küçük python kodunu hatırladınızmı ? Aslında burada dönen olay oradakiyle tam aynı.

64 bit bir işletim sistemi kullandığımızdan FS flaginin içerisinden 0x28 offsetini RAX registerine movluyor. Peki bu FS registerinin 0x28 içerisinde ne var ?

Tabiki de bizim Stack Cookie ‘miz olan 0x24582bb086d7a100 :
Kod:
gdb-peda$ x/x $rax
0x24582bb086d7a100:   Cannot access memory at address 0x24582bb086d7a100
Unutmayalım ki 64 bit sistemler de Stack Cookie ‘sinin uzunluğu 7 byte’tır. 32 Bit sistemler de ise bu 4 bytetır ve bunların ikisi de bakın burası çok önemli 00 ile başlar.

Python kodunda da olduğu gibi şuan da cookieyi cookie_backup değişkenine aktardık.
 1. Kod parçacığı olan kısım ise bu cookie hala aynımı değilmi testidir.
Kod:
0x401190 <main+78>: mov  rcx,QWORD PTR [rbp-0x8]
Bu kısım ile rbp-0x8’de bulunan Stack Cookie ‘sini RCX registerine atıyoruz.
Kod:
0x401194 <main+82>: xor  rcx,QWORD PTR fs:0x28
XOR ile de bu Stack Cookie ‘sinin değiştirilip değiştirilmediğine bakıyoruz.
Kod:
0x40119d <main+91>: je   0x4011a4 <main+98>
Eğer değiştirilmediyse program akışını normal şekil de devam ettir.

Değiştirilmediyse :
Kod:
0x000000000040119f <+93>:  call  0x401040 <__stack_chk_fail@plt>
__stack_chk_fail fonksiyonunu çağır.

Bu fonksiyon da bizi programdan atıp exit(0) fonksiyonunu çağırıp programdan çıkıyor. Ekranada “Stack Smashin Detected” yazdırıyor.

Yani buradaki en önemli kısım olan :

Buffer alanını deldiğimiz sırada cookie’nin üzerine de yazdığımızdan program bir iş karıştırdığımızı anlıyor ve çıkış yapıp ekrana stack’i ezmeye çalıştığımızı yazıyor.

Yani biz EIP registerinin üzerine yazalım derken Stack Cookie ‘sinin de üzerine yazıyoruz ve __stack_chk_fail fonksiyonu bu değişikliği görüp birşeyler yapmaya çalıştığımızı anlayıp programdan exit(0) fonksiyonu ile çıkış yapıyor.

Gnu Debugger ile programa 92 byte verelim. Normal de 92 byte’ta EIP registerinin üzerine yazıp shellcode’un adresini verebilmemiz lazımdı fakat çalıştırdığımız da :


Görebiliriz ki EIP üzerine yazamıyoruz çünkü Stack Cookie ‘sinin üzerine yazdık ve __stack_chk_fail bunu görüp programı durdurdu ve ekrana “ *** Stack Smash Detected *** ” yazısını yazdı.

Stack Canary’nin bypass edilme tekniği​

Stack Canary ‘nin ne olduğunu iyice kavradığımıza göre yavaştan bypass edilmesine geçelim.

Bypass tekniği olmadan neler olduğunu yukarı da gördük şimdi eip yani return adresini değiştirmemiz için nasıl bypass edileceğini açıklayalım.

Öncelikle programa tekrar 88 bytelık A harfini verelim ve geri kalan 4 byte’ı da B ile dolduralım ve eip üzerine B ‘leri nasıl ekleyeceğimizi görelim Stack Canary ‘i bypass edip.

GDB ile bu kısıma geldiğimiz de:
Kod:
0x401151 <main+15>: mov  rax,QWORD PTR fs:0x28
0x40115a <main+24>: mov  QWORD PTR [rbp-0x8],rax
RAX registerine aktarılan Cookie değerini alıp saklamamız gerek. Yani notepade yazın, chrome’de yeni sekme oluşturun yazın yada aklınızda tutun ama bir yerde tutun o adresi :

x/x $rax komutu ile gdb içerisinde Cookie değerini aldım ben 0x3169b6a3c855be00 . 64 Bit olduğu için 7 byte uzunlıkta ve 00 ile başlıyor.

Şimdi adresi aldığımıza göre 2. kısmımıza geçelim ve RCX registerinin değeri yani Cookie ‘mizin değeri büyük ihtimal B ‘ler ve A ‘lar ile kaplanmış olucaktır. __stack_chk_fail kısmına gelmeden breakpoint ile duralım yani bu kısımda :
Kod:
=> 0x401194 <main+82>: xor  rcx,QWORD PTR fs:0x28
0x40119d <main+91>: je   0x4011a4 <main+98>
0x40119f <main+93>: call  0x401040 <__stack_chk_fail@plt>
Bir adım ilerleyelim ve RCX registerinin değerine bakalım :
Kod:
gdb-peda$ x/x $rcx
0x4141414141414141:   Cannot access memory at address 0x4141414141414141
Görebiliyoruz ki Cookie değerimiz A harfi ile dolmuş ve _stack_chk_fail bu Cookie değerinin değiştiğini görecektir bu yüzden bizim başta sakladığımız cookie değerini tekrar RCX registerine vermemiz gerekiyor.

Şu şekilde verelim hemen :
Kod:
gdb-peda$ set $rcx = 0x3169b6a3c855be00
Ve tekrardan bakalım Cookie değerimiz verildimi diye :
Kod:
gdb-peda$ x/x $rcx
0x3169b6a3c855be00:   Cannot access memory at address 0x3169b6a3c855be00
Cookie değerimiz eski haline döndü ve programdan artık çıkış yapılmayacaktır. Bizde EIP registerinin üzerine basit bir şekilde yazabiliriz bundan sonra :

kSwv6YW.png


ve gördüğünüz gibi EIP registerinin üzerine yani return addresinin üzerine B harflerimizi yerleştirdik tabi bu bir örnek oraya normal de shellcodeumuzun adresi geliyor.

GDB içerisin de yukarıdaki adımları takip etmeniz çok önemli.

Okuduğunuz için çok teşekkürler umarım yardımcı olabilmişimdir. Sorularınız varsa veya herhangi bir hata gördüyseniz lütfen bana twitter hesabım olan @0DAYanc’tan yazmaya çekinmeyin. Bir Sonraki Yazıda Görüşmek Üzere !
 
Üst