Kernel Exploitation Notları - figbux

roro

Üye
[+] Kernel Exploitation Notları

[*] Önsöz
Kod:
Bu yazı linux'da userspace binary exploitation konusuna aşina olup da,
kernel exploitation'a giriş yapan birisi tarafından tutulan notlardan
oluşmaktadır. Hedef okuyucu kitlesi de benzer nitelikte bilgi sahibi
kişilerdir. Bir "not", yani kişisel ihtiyaçlara yönelik yazılmış bir
yazı; aynı zamanda da yayınlanmış bir yazı, yani biraz konu bağlamı
derli toplu tutulmaya çalışıldı. Konuya başlayanlar için birincil kaynak
olarak okunsun diye değil de, konu başlıklarından haberdar etsin diye
yazıldı. İngilizce/Türkçe karışık bir not oldu. Kernel'e yeni girmiş
biri olarak yazarın bilmediği çok şey var, yazının büyük çoğunluğu
kopyalanmış içerik; yazarın tahminsel olarak sunduğu fikirlerin kesin
doğru olmadığı ise uyarılar ile belirtilmeye gayret edildi.

Yanlışım varsa pullrequest lütfen.
[*] İçindekiler
Kod:
[*] Amaç
[*] Kaynakları edinin
[*] Lab ortamı kurulumu
[*] Kernel ne işe yarıyor?
  [-] Kernel map
  [-] Kernel 5.8'in codebase'ini biraz incelersek:
[-] Ring goygoyu
[+] Kernel Exploitation Temelleri
  [-] Basit exploitation stratejisi - Büyük resim:
  [-] Kernel'de nasıl zafiyetler var?
  [-] Bu zafiyetleri nasıl sömürülür?
  [-] Bazı kernel güvenlik önlemleri ve aşma yöntemleri
  [-] Debugging
  [-] Nerelerde zafiyetler var?
    [~] LKM (Loadable Kernel Module)
      [o] LKM'lerin kullanım alanları:
      [o] LKM dosya yapısı
      [o] LKM'lerle çalışmak için komutlar
[+] LDD3 - Chapter 15, Memory Mapping and DMA
  [-] List of address types used in Linux
    [o] User virtual addresses
    [o] Physical addresses
    [o] Bus addresses
    [o] Kernel logical addresses
    [o] Kernel virtual addresses
  [-] High and Low Memory
    [o] Low memory
    [o] High memory
  [-] Page Tables
  [-] Virtual Memory Areas
  [-] The mmap Device Operation
[-] Proc cheatsheet
[-] Önemli kernel yapıları, fonksiyonlar vs. kernel v5.8 için sunulmuştur
  [~] task_struct: "işlem"in tanımı
  [~] cred struct: işlemin yetkilerinin tanımı
  [-] "current" makrosu: o anki koşan işleme pointer
  [~] file, fdtable, files_struct: dosyalar
  [~] Virtual function table (vft) yaklaşımı
  [~] socket, sock, skb: ağ
  [~] netlink_sock: IPC için özel soket
  [~] Hepsi bir arada: current, task_struct, files_struct, fdtable,
  [~] Reference counter kavramı
[-] cheatsheet
[*] Amaç
Kod:
Neden linux kernelini hacklemek isteyelim?

- Telefonumuzun ya da oyun konsolumuzun üzerinde tam kontrolü elde
 edebiliriz.
- Yazılımsal çok fazla güvenlik önlemi varsa (sandbox vs.) onları teker
 teker aşmak yerine tek seferde sistemi ele geçirebiliriz.
- Sisteme rootkit ya da bootkit yerleştirmek istiyor olabiliriz.
- Milyarlarca linux çalıştıran cihazın olduğu bir gezegeni ele
 geçirebiliriz.
- Root parolamızı unutmuşsak kolayca (!) sıfırlayabiliriz.
- Öylesine.

Tabii ki kernel exploit, userspace exploitation'dan sonraki zincir. Yani
kerneli kırmak için en başta sistemde kod çalıştırabilir konumda
olmalısınız. Mesela bir browser exploit'iniz var, bunu kernel exploitle
zincirliyorsunuz vs.
[*] Kaynakları edinin
Kod:
Kernel'in en güncel dökümantasyonu her zaman kodun kendisi. Çok sık
gelişen bir proje olarak linux kernel'inin sabit bir dökümantasyonu
bulunmuyor. Ayrıca userspace'deki gibi manpages da yok; bir fonksiyonun
ya da makronun ne iş yaptığını öğrenmek için genellikle kodunu okumanız
gerekiyor.

Kodu iyi okuyabileceğiniz bir ortam elzem. Aradığımız fonksiyonu,
sembolü kolayca bulabilir olmalıyız. Bir kaç seçenek var:

1) Online: https://elixir.bootlin.com/linux/v5.8-rc4/source
2) Kodu yerele çekip 'grep' veya 'git grep'le arama yapmak
3) Kodu yerele çekip vim'de gtags (GNU Global) eklentisi kullanmak
4) Kodu yerele çekip vim'de ctags eklentisi kullanmak
5) Kodu yerele çekip bir IDE'de (eclipse vs.) açmak
6) DDG, google vs..

Ben gtags'i seçtim, yerelde kaynakların bulunması iyidir. 'gtags.vim'
eklentisinde önerilen kısayolları da aktifleştirince kolayca kod
üzerinde zıplayabilir oluyoruz.
[*] Lab ortamı kurulumu
Kod:
Başlangıç için lab kurmak yerine halka açık ctf ortamlarındaki kernel
sorularına odaklanmak daha mantıklı. Kerneli derlemek birkaç saat
sürebiliyor falan... Yine de Ubuntu VM içinde QEMU ile gitmek istersek
eksik notlar şu şekilde:

1) Install ubuntu on VM (I've installed ubuntu server 20.04 on vbox)
  - Hey, why not docker? anyways..
2) Download a kernel tarball from kernel.org
3) sudo apt install gcc build-essential libncurses5-dev kernel-package
  bison flex libssl-dev libelf-dev dkms libudev-dev libpci-dev 
  libiberty-dev autoconf
4) make menuconfig  # all needed debug options was set surprisingly,
           # kgdb, frame pointers, debug info etc. no need to
           # change anything; just play around
5) make

Then install busybux

1) Download a busybox tarball from https://busybox.net/downloads/
2) make menuconfig
3) make

----8<---- 

Devamı için: https://www.cnblogs.com/hac425/p/9416886.html
[*] CTF’ler
Kod:
pwnable.kr tasks (syscall, rootkit, softmmu, towelroot, kcrc, exynos)
[*] Kernel ne işe yarıyor?
Kod:
"Ooo kernel, en derin, ring-0, matrix" falan filan diyoruz ama samimi
olarak ne yaptığını anlamamız lazım.

Basitçe kernel:
1) Donanımları işletir
2) Kullanıcı uygulamalarının çalışacağı bir ortam sağlar

Bunları şunlarla yapar:
- Donanımları yazılımsal olarak sürer (device drivers)
- Birden çok olan işlemlerin zaman planlamasını yapar (task scheduling)
- Diski yönetir ve dosya sistemi sunar
- Belleği yönetir, virtual memory falan sağlar
- Kullanıcılara syscall'lar sağlar
- vs...


[-] Kernel map

  \Function| human  |    |      |   |     |    
Layer\    |interface | system | processing | mem | storage | network
-------------+---------------------------------------------------------
user space  |
interfaces  |
-------------+
virtual   |
-------------+
bridges   |
-------------+     (https://makelinux.github.io/kernel/map/)
logical   |        (Not: kernel 2.6.36; eski!)
-------------+
device control
-------------+
hw interfaces|
-------------+
electronics |
-------------+


[-] Kernel 5.8'in codebase'ini biraz incelersek:

  ~/srcs/linux 0 $ ls -laF
   arch/   --> architecture specific codes
   block/   --> ?
   crypto/  --> crypto implementations
   drivers/  --> device drivers (biggest part of the kernel)
   fs/    --> filesystem
   include/  --> header files
   init/   --> ??bootloader stuff??
   ipc/    --> inter process communications
   kernel/  --> ?
   lib/    --> ?
   mm/    --> memory management
   net/    --> networking
   samples/  --> ?
   security/ --> security subsystems
   sound/   --> sound subsystems
   tools/   --> ?
   usr/    --> ?
   virt/   --> ??virtualization subsystems??
[-] Ring goygoyu
Kod:
CPU'lar katmanlı bir güvenlik mimarisi sağlar. 4 katman için yapı:

Ring 3 --> Kullanıcı uygulamaları
Ring 2 --> (Günümüzde pek kullanılmıyor)
Ring 1 --> (Günümüzde pek kullanılmıyor)
Ring 0 --> Kernel

Root olmak ring 0'da olmak anlamına gelmiyor; hala userspacedeyiz!

Syscall'lar kernelin kullanıcılara sunduğu "API"si olduğu için, bir
syscall kullandığımız zaman (mesela "chown") işlemci ring 0'a
geçiyor, syscall'ı çalıştırıyor ve tekrar ring 3'e zıplıyor.
[+] Kernel Exploitation Temelleri
Kod:
[-] Basit exploitation stratejisi - Büyük resim:

  1) Kernel kodunda bir zafiyet bul
  2) Bu zafiyeti sömürerek kod çalıştır
  3) Kendi işleminin yetkilerini root'unkine yükselt 
  4) Kernelden userland'e geri dön
  5) Root yetkileriyle hoş vakit geçir*

  *Kernel'de neden kalmıyoruz: Çünkü kernel uzayında networking,
   dosya okuma/yazma, process oluşturma vs. userspace'e göre çok
   zahmetli. Userspace'e bu yüzden dönmeyi tercih ediyoruz.

[-] Kernel'de nasıl zafiyetler var?

  Userspace'dekilerin aynıları! Yani:
   - Buffer overflows
   - Signedness issues
   - Partial overwrites
   - Use-after-free's
   - TOCTOU
   - Race conditions
   - ...

[-] Bu zafiyetleri nasıl sömürülür?

  Userspace'dekiler sömürdüğümüz gibi! Yani:
   - Shellcoding
   - ROP
   - Pointer overwrites
   - Type confusion
   - Memory leaking (KASLR!)
   - ...

[-] Bazı kernel güvenlik önlemleri ve aşma yöntemleri

  - DEP: ROP
  - KASLR: Memory leak
  - Canaries: Memory leak, ya da heap'e yöneliş
  - SMEP/SMAP: Supervisor Mode Execution/Access Protection
         SMEP Userspace'deki shellkodu kernelden çalıştırmayı
         engelliyor, SMAP doğrudan erişimi engelliyor. Belli
         register'ların belli bitlerini ROP'la değiştirerek
         kapatılabiliyor.
  - LSM: Linux Security Modules. Apparmor, selinux ve security/
      dizinindeki diğer modüller. Erişim konusunda fazladan katman
      sağlıyorlar. Sandbox'ing falan. Detay bilmiyorum.
  - PIE ve RELRO kernel için söz konusu değil

  Not: Bunlar işlemcinin sunduğu özelliklerle doğrudan alakalı; mesela
     SMEP/SMAP x86'nın özellikleri

  - Diğer: mmap_min_addr değişkeni (null ptr deref için çözüm).
       Eskiden bir program mmap(0,...) şeklinde 0 adresine kodunu
       yazsa ve kernelde bir null ptr dereference tetiklese kernel
       0 adresindeki shellcode'u çalıştırmaya başlarmış...
       mmap_min_addr limiti, mmap ile düşük adreslerin alınmasını
       engelliyor, NULL ptr deref hatalarının sömürülmesini
       oldukça zorlaştırıyor.

[-] Debugging

  - Çoğu zaman crash dump'larına dayanacağız, bunlarda değerli
   bilgiler olabiliyor (stack, register dumpları vs)
  - Systemtap; scriptlerle kernel fonksiyonlarını hooklamayı
   sağlıyor,debug sembolleri gerekiyor
  - Netconsole; dmesg'in network tabanlı olanı, crash dumpları dmesg'e
   basılmadan kernel çökebiliyor. Netconsole daha garanti
  - Qemu ve vmware gdb arayüzü sağlıyormuş
  - Virtualbox'u bilmiyorum
  - Kernel derlenirken menuconfig üzerinden debug symbolleri ve pek
   çok diğer debug seçeneği açılabiliyor
  - Debug sembolleri sonradan paket olarak da indirilebiliyor
  - NOT: Debug sembollü bir kernel'de geliştirilen exploit yüksek
   ihtimalle standart kernelde çalışmaz (adres kaymaları vs.)


[-] Nerelerde zafiyetler var?

  [~] LKM (Loadable Kernel Module)

    En sık LKM'lerde (Loadable Kernel Module) bulunuyormuş.

    LKM'ler, kernel space'de çalışan exe'ler gibi. Modül olduğu için
    kernel çalışırken eklenebiliyor, çıkartılabiliyor vs. Tek başına
    derlendikleri içın kernel'le beraber saatlerce derlenmesini
    beklemenize de gerek yok, bu yüzden driver'ların belki de çoğu
    LKM halinde bulunuyor.

    [o] LKM'lerin kullanım alanları:
      - Device drivers
      - Filesystem drivers
      - Networking drivers
      - Executable interpreters
      - Kernel extensions
      - Rootkits (lol)

    [o] LKM dosya yapısı

      Linux için bildiğimiz ELF! Yani reverse yaparken userspace
      için kullandığımız tool'ları kullanabiliyoruz.

    [o] LKM'lerle çalışmak için komutlar

      $ modprobe  # 'zekice' modülü kernele yükle/kaldır
      $ insmod   # biraz uğraştırarak modülü yükle
      $ rmmod   # modülü kaldır
      $ lsmod   # yüklü modülleri listele
[-] Proc cheatsheet
Kod:
$ grep "smep" /proc/cpuinfo
$ grep "smap" /proc/cpuinfo
$ cat /proc/iomem
$ cat /proc/slabinfo
$ cat /proc/<pid/maps> # vmmap per pid
$ cat /proc/self/maps # caller proceses's vmmap
$ cat /proc/cmdline # check if kaslr, kaiser or pti is enabled
[-] Önemli kernel yapıları, fonksiyonlar vs. kernel v5.8 için sunulmuştur
(K: blog.lexfo.fr). UYARİ: Kod parçalarında kırpmalar yapılmıştır.
Kod:
[~] task_struct: "işlem"in tanımı

  Kendi exploit process'imizin yetkilerini root yapma isteyeceğimizden
  bir process nasıl tanımlanıyor bilmeliyiz.

  --------------------------------------------------------------------
  // include/linux/sched.h

  struct task_struct {
    void                  *stack;
    refcount_t               usage;
    int                   prio;

    struct mm_struct            *mm;
    pid_t                  pid;
    unsigned long              stack_canary;

    /* Real parent process: */
    struct task_struct __rcu        *real_parent;

    /* Recipient of SIGCHLD, wait4() reports: */
    struct task_struct __rcu        *parent;

    /*
     * 'ptraced' is the list of tasks this task is using ptrace() on.
     *
     * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
     * 'ptrace_entry' is this task's link on the p->parent->ptraced list.
     */
    struct list_head            ptraced;
    struct list_head            ptrace_entry;

    /* Objective and real subjective task credentials (COW): */
    const struct cred __rcu         *real_cred;

    /* Effective (overridable) subjective task credentials (COW): */
    const struct cred __rcu         *cred;

    /* Open file information: */
    struct files_struct           *files;

    struct seccomp             seccomp;

    struct vm_struct            *stack_vm_area;

    /* A live task holds one reference: */
    refcount_t               stack_refcount;

    /* Used by LSM modules for access restriction: */
    void                  *security;

    /* CPU-specific state of this task: */
    struct thread_struct          thread;

    // ...
  };
  --------------------------------------------------------------------

  En çok "cred" alanı ilgimizi çekiyor zira işlemin yetkileri burada
  tanımlı.


[~] cred struct: işlemin yetkilerinin tanımı

  --------------------------------------------------------------------
  // include/linux/cred.h

  struct cred {
    kuid_t     uid;      /* real UID of the task */
    kgid_t     gid;      /* real GID of the task */
    kuid_t     suid;      /* saved UID of the task */
    kgid_t     sgid;      /* saved GID of the task */
    kuid_t     euid;      /* effective UID of the task */
    kgid_t     egid;      /* effective GID of the task */
    kuid_t     fsuid;     /* UID for VFS ops */
    kgid_t     fsgid;     /* GID for VFS ops */
    unsigned    securebits;   /* SUID-less security management */
    kernel_cap_t  cap_inheritable;/* caps our children can inherit */
    kernel_cap_t  cap_permitted; /* caps we're permitted */
    kernel_cap_t  cap_effective; /* caps we can actually use */
    kernel_cap_t  cap_bset;    /* capability bounding set */
    kernel_cap_t  cap_ambient;  /* Ambient capability set */


  #ifdef CONFIG_SECURITY
    void      *security;   /* subjective LSM security */
  #endif
    struct user_struct *user;    /* real user ID subscription */
    struct user_namespace *user_ns; /* user_ns the caps and keyrings are relative to. */
    struct group_info *group_info; /* supplementary groups for euid/fsgid */

    // ...
  }
  --------------------------------------------------------------------

  Kernel exploitlerin aşağı yukarı ortak amacı istenilen process'in
  cred struct'unu bulup bu "kgid_t" tipindeki değişkenleri 0 (root)
  yapmak oluyor.

  Bunun dışında bu cred struct'ında 'capability'ler, 'namespace'ler
  ve LSM'ye (Selinux, apparmor vs) ait tanımlamalar görüyoruz.


[-] "current" makrosu: o anki koşan işleme pointer

  current makrosu farklı mimariler için farklı şekilde çalışan, ama
  asıl amacı çekirdekte o anki çalışan işleme işaret eden pointer
  döndürmek olan sık rastlanan makro.

  x86 için:

  --------------------------------------------------------------------
  // arch/x86/include/asm/current.h

  DECLARE_PER_CPU(struct task_struct *, current_task);

  static __always_inline struct task_struct *get_current(void)
  {
    return this_cpu_read_stable(current_task);
  }

  #define current get_current()
  --------------------------------------------------------------------

  this_cpu_read_stable inline assembly ile yazılmış, current_task
  değişkenine o anki çalışan işlemin task_struct'unun pointer'ını
  döndüren bir makro.


[~] file, fdtable, files_struct: dosyalar

  "Linux'ta her şey dosyadır" sözünün manasını tam kavrayalım.
  Temel olarak 7 dosya türü var:
    1) Normal dosya (.txt falan)
    2) Dizin
    3) Link ("kısayol")
    4) Character device (seri port, modem, ses, video, klavye..)
    5) Block device (hdd vs.)
    6) FIFO
    7) Socket

  File descriptor'lar özünde bir integer'dan ibaret; ve sadece ait
  olduğu process için anlam taşıyor. Her fd'nin bağlantılı olduğu bir
  "struct file" var.

  --------------------------------------------------------------------
  // include/linux/fs.h

  struct file {
    struct path           f_path;
    struct inode          *f_inode; /* cached value */
    const struct file_operations  *f_op; // Virtual function
                        // table pointer

    atomic_long_t          f_count; // obj reference count
    loff_t             f_pos;  // cursor position
    struct fown_struct       f_owner;
    const struct cred        *f_cred;

  #ifdef CONFIG_SECURITY
    void              *f_security;
  #endif
    /* needed for tty driver, and maybe others */
    void              *private_data;
    
    // ...
  }
  --------------------------------------------------------------------

  File descriptor bir integer demiştik (0=stdin, 1=stdout, 2=stderr,
  3=dosya.txt, 4=...). Process için bu integerların karşılıklarındaki
  "file" yapılarını eşleştiren tablo "fdtable".

  --------------------------------------------------------------------
  // include/linux/fdtable.h
  
  struct fdtable {
    unsigned int max_fds;
    struct file __rcu **fd;   /* current fd array */

    // ...
  };
  --------------------------------------------------------------------

  Process'in kendisine ait fdtable "files_struct" türündeki struct'ta
  tutuluyor (bkz: task_struct). Neden doğrudan "fdtable" olarak
  tutmuyor derseniz; çünkü files_struct'ta process için gerekli
  fazladan bilgiler de var ve derli toplu durmaları için böyle bir
  wrapper yapmışlar sanıyorum.

  --------------------------------------------------------------------
  // include/linux/fdtable.h

  struct files_struct {
    atomic_t count;             // obj reference ctr
    struct fdtable __rcu *fdt;       // ptr to fdtable
  
    // ...
  }
  --------------------------------------------------------------------


[~] Virtual function table (vft) yaklaşımı

  C ile yazılmış olsa da linux kerneli object-oriented bir kernel.
  VFT'ler, kernele OOP'lik katan yaklaşımlardan. Kısaca, fonksiyon
  pointer'ları tutan struct'lar.

  En meşhur VFT'lerden biri "file_operations" struct'ı:

  --------------------------------------------------------------------
  // include/linux/fs.h

  struct file_operations {
    loff_t (*llseek) (struct file *, loff_t, int);
    ssize_t (*read) (struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
    ssize_t (*write) (struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *);
    int (*mmap) (struct file *, struct vm_area_struct *);
    int (*open) (struct inode *, struct file *);
    int (*flush) (struct file *, fl_owner_t id);
    int (*release) (struct inode *, struct file *);
    
    // ...
  }
  --------------------------------------------------------------------

  Her şeyin dosya olduğu ama dosyaların farklı farklı biçimlerde
  olduğu (soket, dosya, dizin vb...) linux'da vft yaklaşımıyla mesela
  dosya okuma işlemleri "generic"lik kazanarak şu hale geliyor:

  --------------------------------------------------------------------
    // soket için de, dizin için de, dosya için de...
    if (file->f_op->read)
      ret = file->f_op->read(file, buf, count, pos);
  --------------------------------------------------------------------
  
  Çünkü her dosyanın "f_op"sundaki fonksiyon pointer'ları kendi
  türünün özel fonksiyonlarına işaret ediyor.

  Kernel exploitlerinde fonksiyon pointer'ları ile oyunlar yapmak çok
  sık başvurulan bir yöntem olduğu için (mesela UAF) bu yapıyı da
  bilelim.


[~] socket, sock, skb: ağ

  socket(2) syscall'ı ile yeni bir soket oluşturunca, kernel bizim
  için bir "struct file" oluşturur ve "f_op" alanını "socket_file_ops"
  olarak ayarlar. Özünde dosya oldukları için de klasik open(2),
  write(2) gibi syscall'larla çalışırlar.

  --------------------------------------------------------------------
  // net/socket.h

  struct socket {
      socket_state        state;

      short            type;

      unsigned long        flags;

      struct file         *file;
      struct sock         *sk;
      const struct proto_ops   *ops;

      struct socket_wq      wq;
  };

  static const struct file_operations socket_file_ops = {
    .llseek =    no_llseek,
    .read_iter =  sock_read_iter,
    .write_iter =  sock_write_iter,

    // ...
  }

  struct proto_ops {
      int        family;
      int        (*release)  (struct socket *sock);
      int        (*bind)       (struct socket *sock,
                     struct sockaddr *myaddr,
                     int sockaddr_len);
      int        (*connect)  (struct socket *sock,
                     struct sockaddr *vaddr,
                     int sockaddr_len, int flags);
      int        (*sendmsg)  (struct socket *sock, struct msghdr *m,
                     size_t total_len);
      int        (*recvmsg)  (struct socket *sock, struct msghdr *m,
                     size_t total_len, int flags);

    // ...
  }
  --------------------------------------------------------------------

  Burada ne görüyoruz: socket struct'ı, file stuct'ı için bir
  "wrapper" olarak yazılmış. socket->file->f_op şeklinde open, close
  işlemlerine erişildiği gibi ayrıca özünde BSD socket API'sinin
  gerçeklemesi olduğundan, proto_ops ile socket'in bind, release gibi
  BSD çıkışlı fonksiyonları da gerçeklenmiş.

  struct socket, yine de bir "dosya" türü olarak tasarlandığından
  "high-level" bir yapı olarak sayılabilir. Fakat sıradan dosyalardan
  farklı olarak soketler network kartına gidip okuma/yazma işlemleri
  yaparlar; bu gibi low-level işlemler için struct socket'in içinde
  bir de "struct sock" diye bir veri yapısına pointer var. sock'da
  daha detaylı işler dönüyor:

  --------------------------------------------------------------------
  // include/net/sock.h

  struct sock {
      struct sk_buff_head    sk_error_queue;
      struct sk_buff_head    sk_receive_queue;
      int            sk_rcvbuf;
      int            sk_sndbuf;
      struct sk_buff_head    sk_write_queue;

      struct socket       *sk_socket;
  #ifdef CONFIG_SECURITY
      void            *sk_security;
  #endif

      // ...
  };
  --------------------------------------------------------------------

  Mesela ağ üzerinden bir paket gelince, ağ kartının sürücüsü bunu
  sk_receive_queue'ya alır, bir program recvmsg(2) syscall'ını
  çağırana kadar o queue'da kalır o paket.

  Bu paketler ise, sk_buff'lardır (kısaca skb):

  --------------------------------------------------------------------
  // include/linux/skbuff.h

  struct sk_buff {
      union {
          struct {
              /* These two members must be first. */
              struct sk_buff        *next;
              struct sk_buff        *prev;

              union {
                  struct net_device   *dev;
                  // ...
              };
          };
      };

      union {
          struct sock        *sk;
          int            ip_defrag_offset;
      };

      unsigned int        len,
                    data_len;
      __u16            mac_len,
                    hdr_len;

      __be16           protocol;
      __u16            transport_header;
      __u16            network_header;
      __u16            mac_header;

      unsigned char        *head,
                    *data;

      refcount_t         users;

      // ...
  };
  --------------------------------------------------------------------

  struct sock'un içindeki queue'larda tutulan sk_buff'un içinde temel
  network terimlerini görmeye başladık. Ayrıca *data pointerını
  görüyoruz. Sonunda veriye ulaştık yani!

  Yukarıdaki veri yapılarının her birinde bir üst ve bir alt katmana
  işaret eden pointerlar mevcut. Bu katmanlar OSI katmanları DEĞİL!
  Kernel'in katmanları. Özet diyagramı:

       +-----------------------------------+
       |  struct file {          | 
     high|      void *private_data;   |
     level|  }                |
       |        |  ^        |
       | - - - - - - - | - | - - - - - - - |
       |        V  |        |
       |  struct socket {         |
       |      struct file *file;   |
       |      struct sock *sk;    |
       |  }                |
       |        |  ^        |
       | - - - - - - - | - | - - - - - - - |
       |        V  |        |
       |                  |       
       |  struct sock {          |
       |      struct socket *sk_sock; |
       |      struct sk_buff_head sk_XXX_queue;
       |  }                |
       |        |  ^        |
       | - - - - - - - | - | - - - - - - - |
       |        V  |        |
       |                  |
     low |  struct sk_buff {        |
     lovel|      struct sock *sk;    |
       |  }                |
       +-----------------------------------+
          Şekil: Kernel network stack  

  Dikkat: "struct socket"ler genelde "sock" olarak,
      "struct sock"lar da genelde "sk" olarak
      isimlendirilirler.


[~] netlink_sock: IPC için özel soket

  socket'ler sadece network işleri için kullanılmıyorlar.
  Özelleştirilmiş bir socket olan netlink_sock, inter process
  communication'da kullanılıyor. Ayrıca kernel ve userspace arası
  haberleşme için de kullanılıyor.
  
  --------------------------------------------------------------------
  // net/netlink/netlink_sock.h

  struct netlink_sock {
      /* struct sock has to be the first member of netlink_sock */
      struct sock        sk;
      u32            portid;
      u32            dst_portid;
      u32            dst_group;

      // ...
  };
  --------------------------------------------------------------------

  Yorum satırına dikkat! İlk elemanın "struct sock" olması ne işe
  yarar dersiniz? C dilinde type polymorphism bu şekilde yapılıyormuş.
  &netlink_sock == &netlink_sock.sk oluyor ve bunlardan birini "free"
  etmek, bir diğerinin free olması anlamına geliyor.
  
  Tabii netlink için socket'in özelleştirilmiş proto_ops'a gereği var:

  --------------------------------------------------------------------
  // net/netlink/af_netlink.c

  static const struct proto_ops netlink_ops = {
      .family =  PF_NETLINK,
      .owner =  THIS_MODULE,
      .release = netlink_release,
      .bind =   netlink_bind,
      .connect = netlink_connect,

      // ...
  }
  --------------------------------------------------------------------


[~] Hepsi bir arada: current, task_struct, files_struct, fdtable,
           file. socket, sock, sk_buff, socket_file_ops, 
           netlink_sock, netlink_ops


    current
      |
      V
   task_struct
      |
     *files
      |
      V
   files_struct
      |
     *fdt
      |
      V
    fdtable
      |
     **fd          sk_buff
      |            ^|
      V            |v  
 +----------------------+   netlink_sock
 | 0xffffff12345 // [0] |    (sock)
 +----------------------+     ^|
 | 0xffffff12567 // [1] |     |v
 +----------------------+    socket --*proto_ops--> netlink_ops
 |           |     ^|
 +----------------------+     |v
 | 0xffffff12987 // [9] |------> file --*f_op--> socket_file_ops
 .           .
 .           .

          Şekil: Hepsi bir arada (oklar pointer)
              Pointer isimlerinin hepsi yazilmadı


[~] Reference counter kavramı

  C ile yazıldığı için kernelde use-after-free gibi hatalara yer
  vermemek ve bellek sızdırmamak geliştiricilerin sorumluluğunda.
  Bunun için refcounting yaklaşımı geliştirilmiş. Kısaca, bellekteki
  bir objeye eriştiğiniz zaman (mesela socket olsun), refcount'u 1
  arttırılıyor. Kullanım bitince de 1 azaltılıyor. Refcount 0 olduğu
  an obje otomatik siliniyor (free).

  Ha tabii, c++'daki gibi smart pointer kavramı olmadığı için tüm bu
  refcount arttırma ve düşürme işlemleri, o objeye erişen kodu 
  geliştiren kişi tarafından elle yapılmalı. Bir socket objesi
  kullanacaksanız, o socket'in refcount'unu (helper fonksiyonlar ile)
  arrtırmalısınız. Mesela:

  --------------------------------------------------------------------
  static __always_inline void __sock_put(struct sock *sk)
  {
      refcount_dec(&sk->sk_refcnt);
  }
  --------------------------------------------------------------------

  Bu arttırma ve azaltma işlemlerini "generic"leştirmek için
  girişimlerde bulunulmuş olsa da (kref, kobject gibi) genelde her
  yapı kendi refcount sistemini kurmuş durumda. Referans almak (taking
  a reference == ref++) _get()'imsi helper'larla, referans bırakmak
  ise (dropping a reference == ref--) _put()'umsu helper
  fonksiyonlarla sağlanıyor.

  Yukarıdaki veri yapılarında da görülebileceği gibi, refcount, count,
  usage gibi farklı farklı isimlendirmeler var. Helper fonksiyonlar
  için de farklı isimler var:

    struct sock     : sock_hold(), sock_put()
    struct file     : fget(), fput()
    struct files_struct : get_files_struct(), put_files_struct()

  gibi.

  Ama mesela skbuff'ların skb_put() fonksiyonunun refcountingle
  alakası yok. Kernel'da isimlendirmelere bakıp da içerik hakkında
  tahminde bulunma; git ne iş yapıyor bak!

  Hülasa; elle yapılan bir refcount arttırma azaltma söz konusu
  olunca, karışık "path"lerde programcı hatalarından kaynaklı UAF'ler,
  double free'ler, integer overflow'lar (ve buna bağlı UAF'ler)
  kernelin her yerinde karşımıza çıkabilir.

[~] Task state
[~] Run queues
[~] Wait queues
[~] Waking up tasks
[~] Memory, SLAB https://www.kernel.org/doc/gorman/html/understand/understand011.html
[~] Cache and slab
[~] Per-cpu array cache
[~] General purpose and dedicated caches
[~] container_of() macro
[~] Doubly-linked lists: list_for_each, list_for_each_safe,
  list_for_each_entry, list_for_each_entry_safe
[~] UAF and Type confusion: cache vs., UAF tricks, reallocation gadgets
[~] Detecting object sizes: 5 methods
[~] Mimicking kernel data structures in userspace
[~] struct thread_info: addr_limit, set_fs()
[~] seccomp and escaping seccomp
[~] __user macro
[~] execve() --> start_stread()
[~] virtual memory map
[~] kernel thread stacks
[~] SMEP: ret2usr sonu
[~] ret2dir
[~] Understanding page fault trace

  Rootkitimizi insmod yaptık ve oops!
  
  --------------------------------------------------------------------
  / # insmod wootkit
  [  39.847344] BUG: unable to handle kernel paging request at c15fa0b8
  [  39.848063] IP: [<c47fa006>] initmodule+0x6/0x1000 [wootkit]
  [  39.848063] *pdpt = 00000000019aa001 *pde = 0000000002b07063 *pte = 00000000015fa161
  [  39.848063] Oops: 0003 [#1] SMP
  [  39.848063] Modules linked in: wootkit(POF+)
  [  39.848063] Pid: 77, comm: insmod Tainted: PF     O 3.7.1 #1 QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)
  [  39.848063] EIP: 0060:[<c47fa006>] EFLAGS: 00000246 CPU: 0
  [  39.848063] EIP is at initmodule+0x6/0x1000 [wootkit]
  [  39.848063] EAX: c15fa0b8 EBX: 00001449 ECX: 00000002 EDX: 00000001
  [  39.848063] ESI: c47fa000 EDI: 00000000 EBP: c26dbee4 ESP: c26dbeb4
  [  39.848063] DS: 007b ES: 007b FS: 00d8 GS: 00e0 SS: 0068
  [  39.848063] CR0: 8005003b CR2: c15fa0b8 CR3: 02d81000 CR4: 000006b0
  [  39.848063] DR0: 00000000 DR1: 00000000 DR2: 00000000 DR3: 00000000
  [  39.848063] DR6: ffff0ff0 DR7: 00000400
  [  39.848063] Process insmod (pid: 77, ti=c26da000 task=c2ede580 task.ti=c26da000)
  [  39.848063] Stack:
  [  39.848063] c26dbee4 c1003152 00000000 00000000 00000000 00000000 c47fb000 c26dbee4
  [  39.848063] c10a6532 00001449 c47f7000 c2eeab40 c26dbfac c10a7db3 00001449 c187d8a8
  [  39.848063] 00000000 c17ea42c c47f700c 00150000 00000014 00001000 00001000 c3b5f000
  [  39.848063] Call Trace:
  [  39.848063] [<c1003152>] ? do_one_initcall+0x112/0x160
  [  39.848063] [<c10a6532>] ? set_section_ro_nx+0x62/0x80
  [  39.848063] [<c10a7db3>] sys_init_module+0xf3/0x1d00
  [  39.848063] [<c15f5ccd>] sysenter_do_call+0x12/0x28
  [  39.848063] Code: <c7> 00 d8 a4 ff 32 80 c4 20 a0 5f c1 90 2c 02 10 55 90 bc a4 5f c1
  [  39.848063] EIP: [<c47fa006>] initmodule+0x6/0x1000 [wootkit] SS:ESP 0068:c26dbeb4
  [  39.848063] CR2: 00000000c15fa0b8
  [  39.848063] ---[ end trace af0d9cc236996cb9 ]---
  Killed
  --------------------------------------------------------------------


  "Oops" kodlarımız:

  --------------------------------------------------------------------
  // arch/x86/include/asm/traps.h

  /*
   * Page fault error code bits:
   *
   *  bit 0 ==  0: no page found    1: protection fault
   *  bit 1 ==  0: read access     1: write access
   *  bit 2 ==  0: kernel-mode access 1: user-mode access
   *  bit 3 ==              1: use of reserved bit detected
   *  bit 4 ==              1: fault was an instruction fetch
   *  bit 5 ==              1: protection keys block access
   */
  enum x86_pf_error_code {
      X86_PF_PROT   =        1 << 0,
      X86_PF_WRITE  =        1 << 1,
      X86_PF_USER   =        1 << 2,
      X86_PF_RSVD   =        1 << 3,
      X86_PF_INSTR  =        1 << 4,
      X86_PF_PK    =        1 << 5,
  };
  --------------------------------------------------------------------

  Örnekteki 0003 == X86_PF_PROT | X86_PF_WRITE;


[~] ROP in kernelspace
[~] Stack pivoting
[~] Debugging kernel w/ gdb
[~] getting root
[+] Kernel’in bellek yönetimi
Kod:
Kernel'in en kritik görevlerinden biri belleği hızlı, güvenli, stabil ve
"fragmentation" en az olacak şekilde yönetmesidir.

Burada mmap başlığı dahil "LDD3 - Chapter 15, Memory Mapping and DMA"den
alıntılar var. (http://static.lwn.net/images/pdf/LDD3/ch15.pdf)

[-] List of address types used in Linux

  [o] User virtual addresses

    These are the regular addresses seen by user-space programs.
    User addresses are either 32 or 64 bits in length, depending on
    the underlying hardware architecture, and each process has its
    own virtual address space.

  [o] Physical addresses

    The addresses used between the processor and the system's
    memory. Physical addresses are 32- or 64-bit quantities; even
    32-bit systems can use larger physical addresses in some
    situations.

  [o] Bus addresses

    The addresses used between peripheral buses and memory. Often,
    they are the same as the physical addresses used by the
    processor, but that is not necessarily the case. Some
    architectures can provide an I/O memory management unit (IOMMU)
    that remaps addresses between a bus and main memory. An IOMMU
    can make life easier in a number of ways (making a buffer
    scattered in memory appear contiguous to the device for
    example), but programming the IOMMU is an extra step that must
    be performed when setting up DMA operations. Bus addresses are
    highly architecture dependent, of course.

  [o] Kernel logical addresses

    These make up the normal address space of the kernel. These
    addresses map some portion (perhaps all) of main memory and are
    often treated as if they were physical addresses. On most
    architectures, logical addresses and their associated physical
    addresses differ only by a constant offset. Logical addresses
    use the hardware's native pointer size and, therefore, may be
    unable to address all of physical memory on heavily equipped
    32-bit systems. Logical addresses are usually stored in
    variables of type unsigned long or void *. Memory returned from
    kmalloc has a kernel logical address.

  [o] Kernel virtual addresses

    Kernel virtual addresses are similar to logical addresses in
    that they are a mapping from a kernel-space address to a
    physical address. Kernel virtual addresses do not necessarily
    have the linear, one-to-one mapping to physical addresses that
    characterize the logical address space, however. All logical
    addresses are kernel virtual addresses, but many kernel virtual
    addresses are not logical addresses. For example, memory
    allocated by vmalloc has a virtual address (but no direct
    physical mapping). The kmap function (described later in this
    chapter) also returns virtual addresses. Virtual addresses are
    usually stored in pointer variables.


[-] High and Low Memory

  [o] Low memory

    Memory for which logical addresses exist in kernel space. On
    almost every system you will likely encounter, all memory is
    low memory.

  [o] High memory

    Memory for which logical addresses do not exist, because it is
    beyond the address range set aside for kernel virtual addresses.


[-] Page Tables

  On any modern system, the processor must have a mechanism for
  translating virtual addresses into its corresponding physical
  addresses. This mechanism is called a page table; it is essentially
  a multilevel tree-structured array containing virtual-to-physical
  mappings and a few associated flags. The Linux kernel maintains a
  set of page tables even on architectures that do not use such tables
  directly.


[-] Virtual Memory Areas

  The virtual memory area (VMA) is the kernel data structure used to
  manage distinct regions of a process's address space. A VMA
  represents a homogeneous region in the virtual memory of a process:
  a contiguous range of virtual addresses that have thesame permission
  flags and are backed up by the same object (a file, say, or
  swapspace). It corresponds loosely to the concept of a "segment",
  although it is better described as "a memory object with its own
  properties." The memory map of a process is made up of (at least)
  the following areas:

    • An area for the program's executable code (often called text)
    • Multiple areas for data, including initialized data (that 
     which has an explicitly assigned value at the beginning of
     execution), uninitialized data (BSS), and the program stack
    • One area for each active memory mapping

  $ cat /proc/<pid/maps> # vmmap per pid
  $ cat /proc/self/maps # caller proceses's vmmap


    00400000-00405000  r-xp  00000000 03:01 1596291   /bin/cat
      ^     ^    ^    ^   ^ ^  ^      ^
    va start va end  perm   offset major inode    image
             p=priv  (from  minor
             s=shared image
                  start)


[-] The mmap Device Operation

  Memory mapping is one of the most interesting features of modern
  Unix systems. Asfar as drivers are concerned, memory mapping can be
  implemented to provide user programs with direct access to device
  memory.

  The kernel can manage virtual addresses only at the level of page 
  tables the mapped area must be amultiple of PAGE_SIZE and must live
  in physical memory starting at an address that is a multiple of
  PAGE_SIZE (usually 4096).

  Device driver developer must implement mmap interface himself for 
  supporting mmap operations.

  $ cat /proc/<pid/maps> | grep /dev/mem
  $ cat /proc/iomem


[-] Allocators

  Kernel'de belli başlı allocatorlar ile yapılıyor bellek işlemleri.
  Biz malloc()'la falan bir bellek istediğimizde kernel gidiyor en
  uygun, en kopukluk olmayacak fiziksel bölgeyi sanal bellek alanına
  "map"liyor. Bu bölgelere ait bilgiler "struct page"lerde saklanıyor
  (free mi değil mi vs.).

  Bu yönetimi yapan farklı farklı allocator'lar geliştirilmiş; ve
  exploit edilecek sistemde hangisi varsa onun detayını bilmek
  elzemmiş (tıpkı userspace heap implementasyonları gibi).

  Zoned page frame allocator (buddy allocator)
  --------------------------------------------
    alloc_pages() ve free_pages() çağrılarına bakan, 'buddy system
    algorithm' kullanan, genel bir allocator.

  Slab allocators
  ---------------
    Buddy çok genel kalıyormuş, daha özelleştirilmiş algoritmalara
    ihtiyaç duyulmuş zamanla. Daha ince ayarlı allocator sistemi
    olarak slab'ler geliştirilmiş. Mesela 128B bellek istiyoruz,
    buddy'de mecbur PAGE_SIZE'lık alan ayrılırmış ama Slab'ler daha
    ufak ayırmalar yapabiliyor. Kısaca çoğu zaman Slab'le haşır
    neşir oluyoruz. Kernelde 3 farklı Slab gerçeklemesi var 
    (sadece 1'i aktif):
    
    1- SLAB: Geleneksel ve eski, cache optimizasyonlarına odaklı,
         Debian hala bunu kullanıyormuş. UAF exploitleri SLUB'a
         göre daha kolay. İyi dökümante edilmiş.
    2- SLUB: 2007'den beri yeni standart bu, Ubuntu, CentOS, Android
         Bunu exploit etmenin ise 'slab aliasing' diye bir
         kolaylığı varmış: SLUB general kmemcache'lerde daha
         fazla obje saklıyor. İyi dökümante edilmemiş ???? TODO
         fakat anlaması SLAB'e göre daha kolaymış (SLAB'deki
         gibi "cache coloring", "full slab" takibi,
         internal/external slab yönetimi falan yokmuş).
    3- SLOB: Çok ufak hafızalı gömülü sistemler için tasarlanmış

    (Bunların her birine genel olarak "Slab" deniliyor)
    
    Sistemde hangisi aktif bakmak için:
    ----------------------------------------------------------------
    $ grep "CONFIG_SL.B=" /boot/config-$(uname -r)

    # ya da

    $ cat /proc/slabinfo # eğer "size-XXX li cache'ler varsa SLAB
               # "kmalloc-XXX li cache'ler varsa SLUB
    ----------------------------------------------------------------

    Ayrıca cache'ler var ve bunlara (küçük harfle) slab deniliyor.
    Kısaca bir slab bir veya birden çok sürekli page frame'i demek.


  [o] İsimlendirme
    
    SLAB: algoritma
    Slab: yöntemlerden biri (SLAB/SLUB/SLOB)
    slab: sürekli bellek alanı, PAGE_SIZE veya katları boyutunda
  

  [~] Cache

    Kernel, tekrar tekrar aynı büyüklükte obje oluşturmaya meyilli
    olduğundan; Slab'lerin yönettiği cache mekanizmaları
    oluşturulmuş. Kısaca çeşitli boyutlarda pek çok cache var ve
    yeni oluşturulan obje hangisine en iyi oturuyorsa ona konuluyor.

    NOT: Bu cache'ler CPU cache'leri değil. Bunlar yine bellekte.

    Cache descriptor olan "struct kmem_cache":
    ----------------------------------------------------------------
    // include/linux/slab_def.h

    /*
     * Definitions unique to the original Linux SLAB allocator.
     */

    struct kmem_cache {
        struct array_cache __percpu *cpu_cache;
        unsigned int num;		/* # of objs per slab */

        /* order of pgs per slab (2^n) */
        unsigned int gfporder;

        struct kmem_cache *freelist_cache;
        unsigned int freelist_size;

        /* constructor func */
        void (*ctor)(void *obj);

        const char *name;
        int refcount;

    #ifdef CONFIG_KASAN
        struct kasan_cache kasan_info;
    #endif

        // GALİBA: holds list of empty/partial/full slabs
        struct kmem_cache_node *node[MAX_NUMNODES];

        // ...
    };
    ----------------------------------------------------------------


  [~] slab

    Küçük harfle "slab", sürekli bellek alanı, PAGE_SIZE veya
    katları boyutunda demiştik.

    TODO Hey 5.8'de yok

    ----------------------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------------------
[-] Random notes to put somewhere in the note
Kod:
KASLR -> KAISER -> PTI
----------------------
KASLR (Kernel Address Space Layout Randomization) is for the most part
deprecated and replaced by KAISER (Kernel Address Isolation to have
Side-channels Efficiently Removed) which in turn is deprecated and
replaced by KPTI (Kernel Page-Table Isolation). These three "K-steps"
are all part of "Kernel Hardening".


initramfs playbook
-----------------
cat initramfs | cpio -id  # extract it
lsinitrd initramfs     # list contents w/o extracting
[-] Notes from pwn.college kernel module
Kod:
'hlt', 'in' and 'out' insturictions require kernel privileges.

cr3 register controls the page table used to translate virtual addresses
to physical addresses. Accessed using 'mov' instruction.

MSR_LSTAR register (model-specific register, long syscall target address
register); defines where the 'syscall' instruction jumps to (in kernel).
Accessed using 'wrmsr' and 'rdmsr' privileged instructions.


[+] Rings

  VM guest shouldn't be able to have unlimited access to the host's
  physical hardware.

  Early 2000's solution: force the VM kernel into ring 1.
  Drawback       : Cost of emulating ring-0 tasks of the vm

  Modern solution   : Ring -1; hypervisor mode. Able to intercept
              sensitive ring 0 actions done by guests and
              handle them in the host OS.


[+] Different types of OS models

  1. Monolithic kernel: A single, unified binary handling all tasks.
             Linux, FreeBSD.

  2. Microkernel: A tiny core binary provides IPC and barebone
          interactions with the hardware. Only that core
          binary runs at ring 0; all other drivers are
          normal-ish userspace programs with slightly special
          privileges. Slow but usable for security critical
          situations.
          Minux, seL4

  3. Hybrid kernel: Micrekernel features combined with a monolithic
           component.
           Windows(NT), MacOS


[+] How kernel handles syscalls

  1. At bootup, in ring 0, the kernel sets 'MSR_LSTAR' register to
    point to the syscall handler routine (handle_syscall ?)

  2. When a userspace (ring 3) process wants to intract w/ the kernel,
    it calls 'syscall' instruction. In 'syscall':
    2.1 Privilege level switches to ring-0
    2.2 Control flow jupts to value of 'MSR_LSTAR'
    2.3 Return address saved to 'rcx', not stack for security reasons
  
  3. Whet kernel is ready to return to userspace, it calls 'sysret'
    instruction.
    2.1 Privilege level swithes back to ring 3
    2.2 control flow jumps to the value of 'rcx'


[+] Kernel memory vs userspace memory

  Kernel has it's own virtual memory space, but in high addresses.

  Syscalls don't switch the virtual memory mapping, but kernel memory
  is only accessible from ring 0 (what dat means???)

  $ cat /proc/self/maps
  .
  .
  .
  7fd97c9d2000-7fd97c9d3000 rw-p 0002d000 08:05 1181832  /usr/lib/...
  7fd97c9d3000-7fd97c9d4000 rw-p 00000000 00:00 0 
  7ffd1f0f1000-7ffd1f112000 rw-p 00000000 00:00 0     [stack]
  7ffd1f18c000-7ffd1f18f000 r--p 00000000 00:00 0     [vvar]
  7ffd1f18f000-7ffd1f190000 r-xp 00000000 00:00 0     [vdso]
  ffffffffff600000-ffffffffff601000 --xp 00000000 00:00 0 [vsyscall]

  vsyscall is the only mapped kernel memory in userspace; which used
  to be there to make syscalls faster but not used often nowadays. BTW
  linux-hardened doesn't show (or doesn't have) that mapping. This is
  from ubuntu.


[+] Possible kernel attack vectors
  
  1. Remote (network etc.). Was popular around '95s. Rare nowadays.
  2. From userspace. Sandbox escaping etc.
  3. Via devices. USB device pwning USB driver etc.


[+] Kernel modules

  Are libraries being loaded into the kernel.

  [*] Ways to interact w/ kernel modules

    1. System calls
    2. Interrupts
    3. Files (/dev/sda etc.)
      3.1 Via read() and write()
      3.2 Via ioctl()

  [*] Syscall hooking

    Historically, kernel modules could add system call entries via
    modifying the system call table. This is now explicitly
    unsupported in modern kernels.

  [*] Interrupt hooking

    A module could register an interrupt handler by using "LIDT" and
    "LGDT" instructions and be triggered by, say, an 'int 42'
    instruction.

    Useful one-byte interrupt instructions to hook:

      int3 (0xcc): normally causes a SIGTRAP; used by gdb for
             breakpointing
      int1 (0xf1): normally used for hardware debugging

    A module can also hook the Invalid Opcode Exception interrupt to
    implement custom instructions in software.

  [*] Interation w/ modules via files

    - /dev; mostly traditional devices have files here
    - /proc; driver files about running processes (?)
    - /sys; non-process information interface w/ the kernel

    A module can register a file in one of the above locations.
    Userspace can open() that file to interact w/ the module.


    [~] read() and write()

      Useful for streaming data.

      Kernel side provides:
        
        static ssize_t device_read(struct file *filp, char *buf,
                        size_t len, loff_t *off);
        static ssize_t device_write(struct file *filp,
                  char *buf, size_t len, loff_t *off);

      Userspace side uses:
      
        fd = open("/dev/mydevice", 0);
        read(fd, buffer, 128);    [~] ioctl()
      
      Input/Output control provides a much more flexible
      interface. Useful for setting and querying not-stream data
      (i.e., webcam resolution settings).

      Kernel side provides:

        static long device_ioctl(struct file *filp,
           unsigned int ioctl_num, unsigned long ioctl_param);

      Userspace side uses:

        int fd = open("/dev/mydevice", 0);
        ioctl(fd, COMMAND_CODE, &custom_data_structure);


      That &custom_data_structure thing causes lots of
      vulnerabilities!


    [~] Kernel Race Conditions

      They are always prone to multi-threading!
       - What happens if two devices (/dev/mydev) open 
        simultaneously?

      They could disappear or swap resources mid-execution!
       - What happens if module.ko is removed while /proc/mydev
        is open?

      Race conditions are huge problems plaguing kernels!


    [~] On credentials

      The credentials are supposed to be immutable (i.e., they can
      be cached elsewhere, and shouldn't be updated in place).
      Instead, they can be replaced with fresh ones (via 
      commit_creds()).
[-] Misc
Kod:
[*] UML (user mode linux)

  "uml": We could configure the kernel to run as User Mode Linux. Running
  a UML kernel requires no privileges. The kernel just runs a user space
  process. UML is pretty cool, but sadly, it doesn't support KASAN,
  therefore the chances of finding a memory corruption bug are reduced.
  Finally, UML is a pretty magic special environment - bugs found in UML
  may not be relevant on real environments. Interestingly, UML is used by
  Android network_tests framework.

Linux insides kalinan yer:
https://0xax.gitbooks.io/linux-insides/content/Initialization/linux-initialization-3.html
[-] Fuzzing
Kod:
https://blog.cloudflare.com/a-gentle-introduction-to-linux-kernel-fuzzing/
vim:set ts=8 sw=4 sts=4 et cc=80 tw=80:
 
Son düzenleme:

tonysa

Üye
İsmail abi bir de rip’ledikten sonra biraz görünüşe baksan çok iyi olur abi bayağı kaymış abi
 
 • Like
Tepkiler: sef
Üst